Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik Fina e-Plaćanja

Naknada za servis e-Plaćanje obračunava se prema cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis. Za korištenje servisa potrebno je imati ugovoren Finin kriptouređaj (USB stick) na mjesečnoj tarifi.

Naknada za izdavanje certifikata

Naknada se obračunava tijekom 24 mjeseca, koliko traje ugovorni odnos. Za korištenje servisa potreban je
Fina kriptouređaj (USB stick).

CertifikatObračunsko razdoblje

Cijena (bez PDV-a)

Fina kriptouređaj (USB stick)mjesečno

6,64 EUR

  • Ako već posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB stick) u mjesečnoj tarifi, certifikat možete koristiti za pristupanje servisu Fina e-Plaćanje bez dodatne naknade
  • Ako posjedujete certifikat na Fina kriptouređaju (USB stick) u godišnjoj tarifi, za korištenje servisa Fina e-Plaćanje prebacit ćemo vas na mjesečnu tarifu u naknadi od 6,64 EUR (bez PDV-a). Za prelazak s godišnje na mjesečnu tarifu plaća se naknada za prelazak prema važećem cjeniku. 

Mjesečna tarifa uključuje:

  • Izdavanje Fina kriptouređaja (USB stick) s dva poslovna digitalna certifikata
  • Registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav
  • Elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis)
  • Pristup servisu Fina e-Plaćanje
  • Pristup našim ostalim e-servisima (e-Regos, RGFI, WEB BON, Registar koncesija, e-Blokade za poslovne subjekte, e-Dražba) te servisima državne uprave i javnih službi (e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina).


Naknada za prelazak na mjesečnu tarifu

Naknada ovisi o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata. Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos, već izdavanjem novih certifikata.

Broj mjeseci korištenjaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Do 3 mjesecaFina kriptouređaj (USB stick)

6,64 EUR

Do 6 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

13,27 EUR


Opoziv digitalnih certifikata (otkazivanje usluge)

Ako unutar 24 mjeseca korištenja zatražite opoziv digitalnih certifikata pomoću kojih pristupate servisu Fina e-Plaćanje, obvezni ste platiti naknadu za opoziv certifikata i izlaznu naknadu.

Usluga

Cijena (s PDV-om)

Opoziv certifikata

10,62 EUR


Izlazna naknada se plaća ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge.

Izlazna naknadaOsnova

Cijena (bez PDV-a)

Korištenje do 6 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

106,18 EUR

Korištenje 7-12 mjeseci Fina kriptouređaj (USB stick)

86,27 EUR

Korištenje više od 12 mjeseciFina kriptouređaj (USB stick)

51,76 EUR

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.