POGREŠKE PRI UČITAVANJU IZVJEŠTAJA U EXCEL-u (WEB RGFI)

 

Popunjena datoteka koju šaljete putem web aplikacije RGFI treba biti u Excel 97-2003 formatu. Tako spremljena datoteka imat će nastavak ".xls".

Ako obrasce popunjavate u Open Office-u, izravno iz računovodstvenog programa ili na neki drugi način držite se uputa o načinu popunjavanja koje su sastavni dio Uputa u Excel obrascu.

Korisnici MS Excela trebaju imati instalirane dostupne "Service Packove" (zakrpe) za verziju Excela koju koriste.

Putem web aplikacije RGFI nije moguće učitati Excel datoteke u kojima je uključeno dijeljenje radne knjige, postoje dodatne lozinke na radnu knjigu ili je promijenjena struktura datoteke dodavanjem/brisanjem radnih listova. Navedenim izmjenama Excel datoteka postaje neupotrebljiva za učitavanje te je potrebno s internetskih stranica Fine preuzeti novu verziju Excel obrasca i ispravno ga popuniti pridržavajući se Uputa.

Ako se prilikom slanja javlja poruka: Datoteku koju šaljete nije moguće učitati  mogući razlozi su (jedan ili više njih):

  • Kroz opciju Predaja godišnjih financijskih izvještaja, pokušali slati ste slali TI-POD, S-PR-RAS-NPF, PR-RAS-NPF i BIL-NPF ili PR-RAS-NPF. Za ove izvještaje koristite opciju Predaja financijskih izvještaja NO i TI-POD.

  • Ako ste Excel datoteku popunili direktno iz računovodstvenog programa ili nekog drugog vanjskog programa, potrebno je ovakvu datoteku otvoriti u MS Excelu ili Open Office-u, pobrisati i ponovo unijeti neki podatak (preporučljivo je datum od i datum do razdoblja), čime ćete pokrenuti izračune unutar datoteke. Nakon toga snimite Excel datoteku i pokušajte je ponovo učitati. Koristite li se Open Office-om za unos podataka, verzija mora biti barem 3.0. ili novija.

  • Uključili ste dijeljenje radne knjige, isključite ga, snimite ponovo datoteku i ponovite slanje.

  • Uključili ste zaštitu radne knjige ili ste stavili svoju lozinku na radnu knjigu, isključite zaštitu radne knjige, snimite obrazac i pošaljite ga ponovo.

  • Ako ste dodavali ili brisali radne listove, kopirali podatke iz druge Excel datoteke, ali ne kao vrijednosti već kao linkove, potrebno je skinuti novi, ispravni prazan obrazac sa stranica Fine i ponovo ga popuniti.

  • Moguće je da imate pogrešne postavke datuma i brojeva na računalu. Službeni formati datuma su DD.MM.GGGG (dan, mjesec, godina), a formati brojeva 1.234.567,88 (točka za dijeljenje tisuća, a zarez za odvajanje decimalnog mjesta). Ako su vaše postavke na računalu drugačije, ispravite ih u Control Panel-u (upravljačka ploča), obrišite i ponovo upišite datume razdoblja, snimite datoteku i pokušajte ponovo poslati obrazac.

Ako ste utvrdili da problem nije ništa od spomenutoga, otvorite Excel datoteku, provjerite javlja li se kakva pogreška na radnom listu kontrole, a ako su sve kontrole ispravne, pošaljite sliku greške na ekranu prilikom učitavanja i problematičnu Excel datoteku zajedno s vašim kontakt podacima na adresu e-pošte: prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr ili rgfi.st@fina. Nakon što utvrdimo u čemu je problem s vašom Excel datotekom kontaktirat ćemo vas i obavijestiti kako da ga ispravite.

1. Mora li se koristiti posljednja objavljena verzija Excel obrasca GFI-POD?
Preporučujemo korištenje najnovije verzije Excel obrasca, no nijedna od dosad objavljenih verzija nije pogrešna ako ne izaziva poteškoće pri predaji takvoga izvještaja.

2. Na koji način preuzeti Excel obrazac s Finine internetske stranice kada pri spremanju toga obrasca na računalo nedostaje ekstenzija ''.xls''?
Problem se javlja kada se Excel obrazac s Finine stranice preuzima pomoću Firefoxa, ali ne i kada se preuzima pomoću Internet Explorera. U ovom slučaju možete sami dodati ekstenziju ''.xls'' ili datoteku preuzmite pomoću Internet Explorera.

3. Kod slanja godišnjih financijskih izvještaja javlja se poruka: "Nemate pravo slanja izvještaja u obradu!". Što znači navedena poruka?
Navedena poruka može značiti da prava nisu dodijeljena ili da postoji problem sa Excel datotekom koju šaljete. Ako su prava za slanje ispravno dodijeljena, provjerite jeste li ispravno upisali sve identifikatore (MB/OIB/MBS) u datoteku te, ako jeste, obavezno je otvorite u MS Excelu i završno snimanje napravite u MS Excelu. Ovakvi problemi se najčešće javljaju ako je GFI popunjavan iz nekog vanjskog računovodstvenog programa, u Libra office-u ili Open office-u, te ga u tom slučaju trebate otvoriti na računalu na kojem postoji MS Excel i ručno upisati podatke u navedena polja. Ako unatoč tome ne možete otkloniti problem, dostavite nam na provjeru datoteku koju šaljete i print screen greške, na adresu e-pošte prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr, ili rgfi.st@fina.hr.

4. Pojavljuju se problemi prilikom potpisivanja godišnjih financijskih izvještaja. Što je potrebno napraviti da se izvještaji pošalju putem web aplikacije RGFI?
Sa aplikacije je potrebno preuzeti Paket za instalaciju potpisnog modula te provesti podešavanja na računalo sukladno „Uputi za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom'' koja je dostupna na aplikaciji. Nakon podešavanja, predlažemo korištenje opcije ''Test e-potpisa'' u aplikaciji, putem koje možete provjeriti jesu li postavke ispravno provedene. Ako testno potpisivanje uspješno prođe, možete pristupiti slanju izvještaja. U suprotnom, obratite se Fininom Call centru, na besplatni broj telefona 0800 0080.