Portal za ePotpis u oblaku

Sigurno potpisivanje i pečatiranje e-potpisom i e-pečatom na daljinu, s bilo kojeg računala, pametnog telefona ili tableta

Finin Portal za ePotpis u oblaku omogućava korisnicima Fininih certifikata za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku) udaljeno elektroničko potpisivanje dokumenata.

Za pristup i korištenje Portala nije potrebna instalacija aplikacije na uređaj korisnika. Portal je dostupan putem Interneta.

Nakon odabira vrste dokumenta: PDF (PAdES), XML (XAdES) ili neki drugi (CAdES), moguće je odabrati između tri razine naprednog elektroničkog potpisa:

 1. Osnovni elektronički potpis 
 2. Elektronički potpis s vremenskim žigom 
 3. Dugoročan elektronički potpis 


Također je moguće odabrati između tri opcije vidljivosti potpisa:

 • s vidljivom potpisnom slikom 
 • s vidljivom potpisnom slikom na predefiniranom mjestu 
 • bez vidljive potpisne slike 


Dostupna je i opcija višestrukog potpisivanja koja korisnicima omogućava da sami odaberu trajanje sesije unutar koje će moći višestruko potpisivati dokumentaciju dok je najveća dopuštena veličina učitanog dokumenta 50 MB.

Dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na adresu e-pošte e-poslovanje@fina.hr

Više informacija o poslovnom certifikatu za udaljeni e-Potpis dostupno je ovdje.
Više informacija o osobnom certifikatu za udaljeni e-Potpis dostupno je ovdje.

 

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  e-potpis za poslovne subjekte:
  Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis – 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka
  Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

  e-potpis za fizičke osobe/građane:
  Zahtjev za izdavanje certifikata za fizičke osobe/građane – 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane - 2 primjerka
  Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata

  e-pečat za poslovne subjekte:
  Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate  - 2 primjerka
  Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno 
  - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

  Online - digitalno potpisana dokumentacija 
  Za udaljeni e-potpis za poslovne subjekte >>Predajte ovdje
  Za udaljeni e-potpis za fizičke osobe/građane >>Predajte ovdje
  Za udaljeni e-pečat za poslovne subjekte >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija
 3. Izdavanje i preuzimanje certifikata

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.
 4. Korištenje usluge

  Nakon što ste preuzeli svoje certifikate, možete početi koristiti uslugu. Ulaz u Portal e-Potpis u oblaku se nalazi ovdje.

 

U svrhu testiranja moguće je zatražiti izdavanje Demo certifikata za e-Potpis u oblaku/ Demo certifikata za e-pečat u Oblaku te testiranje vršiti putem navedenih certifikata na Demo Portalu.

Demo portal je razvijen u svrhu demonstracije potpisivanja i pečatiranja ovom vrstom certifikata te testiranje rješenja za potpisivanje i pečatiranje koje se nalazi na strani korisnika.

Izdavanje Demo certifikata za e-potpis i e-pečat u Oblaku se ne naplaćuje.

Skeniran Zahtjev za izdavanje certifikata i presliku osobne iskaznice možete dostaviti  na e-mail adresu info.rdc@fina.hr. Dokumentaciju za izdavanje Demo certifikata možete pronaći ovdje.

Demo Portalu za potpisivanje i pečatiranje dokumenata certifikatom za e-potpis i e-pečat u Oblaku možete pristupiti ovdje.

 

Uputu za potpisivanje i pečatiranje dokumenata na Demo Portalu za e-Potpis i e-Pečat u Oblaku možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknada za korištenje Portala za ePotpis u oblaku je uračunata u naknadu za izdavanje certifikata za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku).