Postupci za dobivanje certifikata

 

Gdje mogu predati dokumentaciju za dobivanje digitalnog aplikativnog certifikata?

Predaja dokumentacije potrebne za izdavanje digitalnog aplikativnog certifikata vrši se u Registracijskim uredima Fine. Dokumentacija za izdavanje DEMO aplikativnog certifikata predaje se isključivo u papirnatom obliku, dostavom ili poštom.

Dokumentacija potrebna za izdavanje Produkcijskog aplikativnog certifikata predaje se u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem OSPD aplikacije. 

Koju je dokumentaciju potrebno predati za preuzimanje Produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju? Gdje se mogu preuzeti potrebni obrasci?

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak, 
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka, 
  • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata, 
  • dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem OSPD aplikacije, ako postoje uvjeti za elektroničku predaju.

Tko može biti skrbnik certifikata?

Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta.

Koji su zadaci skrbnika certifikata za kojeg se traže podaci u postupku izdavanja Produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju?

Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta.

Nakon što se dokumentacija obradi, skrbnik certifikata dobiva aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod), na način označen u zahtjevu. Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata na ovim stranicama.

Je li neophodno navoditi kontakt podatke skrbnika aplikativnog certifikata?

Osoba navedena i identificirana kao skrbnik jedina može preuzeti aktivacijske podatke/kodove. Podatke o e-mail adresi i broju mobitela skrbnik je dostavio u zahtjevu te je izjavio da samo on ima pristup navedenoj e-mail adresi i mobilnom uređaju.

Na koji način preuzimam aktivacijske kodove?

U slučaju produkcijskih certifikata, ako je skrbnik certifikata fizički identificiran te ako je na Zahtjevu za izdavanje produkcijskih aplikativnih certifikata naveden podatak o broju mobitela i adresi e-pošte, aktivacijske kodove skrbnik  dobiva na ta dva kanala, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski putem SMS-a.

Ako skrbnik nije na Zahtjevu naveo broj mobitela, aktivacijske kodove može dobiti u Registracijskom uredu Fine.

U slučaju DEMO certifikata, ako je obavljena fizička identifikacija skrbnika, aktivacijske kodove skrbnik može dobiti na adresu e-pošte. U suprotnom, skrbnik aktivacijske kodove može podići u zaštićenoj koverti u Fini.

Koliki je rok za preuzimanje Demo aplikativnog certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Aktivacijske podatke za preuzimanje Demo aplikativnih certifikata potrebno je iskoristiti u roku 30 dana.

Preuzimanje certifikata prijavom s aktivacijskim podacima može se napraviti samo jednom.

Ukoliko je prošao rok za aktivaciju, potrebno je zatražiti izdavanje novih aktivacijskih podataka.

Koliki je rok za preuzimanje produkcijskog aplikativnog certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Trenutno nema vremenskog roka u kojem se moraju iskoristiti Aktivacijski podaci za preuzimanje produkcijskog aplikativnog certifikata.

Produkcijski certifikati izdani do 06.12.2015. ne mogu se više preuzimati.

Produkcijski certifikati izdani od 07.12.2015. mogu se preuzimati više puta. 

Obveznik sam fiskalizacije i trebam nabaviti certifikat. Da li informatička tvrtka koja radi program za moju blagajnu može u moje ime nabaviti aplikacijski certifikat?

Ne, obzirom da aplikativni certifikat za fiskalizaciju služi za autentikaciju pošiljatelja i potpisivanje poruka na računu, certifikat mora biti izdan na obveznika fiskalizacije, što znači da ga treba zatražiti poslovni subjekt koji je obveznik fiskalizacije.

Naši certifikati na FINA e-kartici su suspendirani, a obveznici smo fiskalizacije.  Da li bez obzira na to mogu kupiti aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Možete. Iako se u slučaju izdavanja digitalnih certifikata ne mogu dobiti novi certifikati dok se ne podmire obveze po prethodno izdanim certifikatima, to nije slučaj s aplikativnim certifikatima za fiskalizaciju. Obzirom da obveznici fiskalizacije imaju zakonsku obvezu nabaviti aplikativni certifikat za fiskalizaciju, aplikativne certifikate za fiskalizaciju možete kupiti neovisno o tome imate li nepodmirenih obveza po prethodno izdanim certifikatima.