PREDAJA GFI-a KADA JE KALENDARSKA GODINA RAZLIČITA OD POSLOVNE

 

1. Koju vrstu godišnjih financijskih izvještaja dostavljaju poduzetnici kojima je poslovna godina različita od kalendarske?
Takvi poduzetnici dostavljaju godišnje financijske izvještaje s oznakom 11.

2. Spada li društvo koje je počelo poslovati 1. srpnja 20xx. godine u obveznike čija se kalendarska godina razlikuje od poslovne?
Ne spada. Poslovna je godina u pravilu jednaka kalendarskoj godini. To vrijedi i kad je obveznik poslovao samo tijekom jednoga dijela godine; primjerice, kad je počeo poslovati tijekom godine. Poslovna se godina može razlikovati od kalendarske godine ako je to uređeno drugim propisom ili za potrebe poduzetnika. Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika, odobriti da se poslovna i kalendarska godina razlikuju (Zakon o porezu na dobit, čl. 29.).

3. Ako se poduzetnikova poslovna godina razlikuje od kalendarske, u kojem roku i za koje razdoblje treba predati izvještaj za statističke i druge potrebe, a u kojem roku i za koje razdoblje treba predati izvještaj za javnu objavu?
Prema Zakonu o računovodstvu, poduzetnici su dužni predati godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu, a za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku svoje poslovne godine. Ako se poduzetnikova poslovna godina razlikuje od kalendarske, izvještaj koji sastavlja za statističke i druge potrebe mora se odnositi na kalendarsko razdoblje, dakle na razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 20xx. g. Izvještaj koji poduzetnik predaje za javnu objavu treba se, međutim, odnositi na razdoblje koje odgovara njegovoj poslovnoj godini.

4. U kojem roku i za koje razdoblje predaju izvještaje poduzetnici koji su u 20xx. godini dobili odobrenje Porezne uprave za razlikovanje poslovne godine od kalendarske?
Poduzetnici koji su tijekom 20xx. godine dobili odobrenje Porezne uprave za razlikovanje poslovne godine od kalendarske, trebaju za 20xx. godinu (primjerice: poslovna godina traje od 1. travnja 20xx. do 31. ožujka 20yy.), osim godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe, koji mora odgovarati kalendarskom razdoblju, predati i godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju za javnu objavu; u ovome primjeru za razdoblje od 1. travnja 20xx. do 31. ožujka 20yy., a dužni su također sastaviti godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 20xx. godine i predati ga Fini.

5. Koju dokumentaciju i u kojim rokovima predaju poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske?
Poduzetnici kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske dužni su predavati sljedeće:

  • Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu. U tome izvještaju treba iskazati podatke koji odgovaraju kalendarskome razdoblju. Dakle, do 30.4.20xx. g.  predati navedeni izvještaj u kojem će biti iskazani podaci za razdoblje od 1.1.do 31.12.20xx. g.

  • Godišnji financijski izvještaj za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine. Za potrebe javne objave predaje se kompletan godišnji financijski izvještaj i ostala dokumentacija prema članku 30. Zakona o računovodstvu, ovisno o veličini poduzetnika.

6. Obračunava li se porez na dobit ako je poduzetniku poslovna godina različita od kalendarske? Ako da, na koji iznos ako predaje izvještaje za javnu objavu, a kako ako ih predaje za statističke potrebe?
Poduzetnik kojemu je poslovna godina različita od kalendarske u izvještaju koji predaje za javnu objavu, dakle za razdoblje svoje poslovne godine, obračunava porez na dobit na isti način kao i poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj. U izvještaju koji takav poduzetnik predaje za statističke potrebe ne treba raditi obračun poreza na dobit, jer se radi o razdoblju koje ne odgovara poslovnom razdoblju. Pod „porez na dobit“ iskažite obračunate predujmove koji su odgovarajući obvezama vaše poslovne godine.