Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. 

Dana 1. rujna 2015. g. stupio je na snagu Stečajni zakon (NN 71/15) te su njegovim stupanjem na snagu prestale važiti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) koje se odnose na postupak predstečajne nagodbe. Stečajnim zakonom također je propisano da će se postupci predstečajne nagodbe koji su pokrenuti na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dovršiti prema odredbama toga Zakona.


 

25.10.2021.
Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi

U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Više informacija

Aplikacija javna objava omogućuje sudionicima i svim zainteresiranim osobama praćenje tijeka postupaka predstečajne nagodbe koji se provodi pred nagodbenim vijećem te se u njoj objavljuju i sva dokumentacija iz postupka. Aplikacija javna objava besplatna je za sve korisnike.

UPUTA ZA PREGLED JAVNE OBJAVE

APLIKACIJA JAVNA OBJAVA

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR