Predstečajni postupak

Stečajnim zakonom propisane su radnje koje je Fina dužna poduzeti u predstečajnom postupku koji se provodi pred nadležnim trgovačkim sudom.

Pokretanje predstečajnog postupka provodi se podnošenjem prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka od strane dužnika ili vjerovnika na propisanom obrascu nadležnom trgovačkom sudu.

Predstečajni postupak provodi nadležni trgovački sud, a sudionici postupka Fini dostavljaju:

  • prijavu tražbine i ispravu iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje
  • očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama
  • očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama (ako je imenovan) i
  • osporavanje tražbina u predstečajnom postupku od strane vjerovnika

na propisanim obrascima dostupnim na web stranicama Ministarstva pravosuđa RH.

Vjerovnici mogu prijave tražbina dostaviti Fini u roku od 15 dana od dana objave rješenja o otvaranju predstečajnog postupka na e-oglasnoj ploči suda, a Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbina objaviti tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama i očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama dostavljaju se Fini, na propisanom obrascu, u roku od 8 dana od dana objave tablice prijavljenih tražbina na e-oglasnoj ploči sudova, a Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu očitovanja objaviti na e-oglasnoj ploči sudova očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da očitovanje nije dostavljeno.

Vjerovnik može osporiti prijavljenu tražbinu drugog vjerovnika na propisanom obrascu koji se dostavlja Fini u roku od 8 dana od dana objave očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno od dana objave podatka da dužnik i povjerenik nisu dostavili očitovanje. Fina je dužna objaviti tablicu osporenih tražbina u roku od 3 dana od dana isteka roka za osporavanje tražbina.

Fina je dužna, najkasnije prvog dana nakon primitka, objaviti na e-oglasnoj ploči sudova prijavu tražbine koja je pristigla nakon objave tablice prijavljenih tražbina, očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku koje je pristiglo nakon objave očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da dužnik i povjerenik nisu dostavili očitovanje i osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika koje je pristiglo nakon objave tablice osporenih tražbina.

Fina je dužna nadležnom trgovačkom sudu dostaviti cjelokupnu zaprimljenu dokumentaciju u roku od 3 dana od isteka roka za osporavanje tražbina, a naknadno zaprimljenu dokumentaciju najkasnije prvog dana nakon primitka.

Dokumentacija u predstečajnom postupku dostavlja se u nadležni regionalni centar Fine poštom, s naznakom "Za predstečajni postupak" ili neposrednom dostavom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

 

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkom sudu u Varaždinu.

 

Financijska agencija, RC Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Osijeku.

 

Financijska agencija, RC Rijeka, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Pazinu i Trgovačkim sudom u Rijeci.

 

Financijska agencija, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zadru i Trgovačkim sudom u Splitu.

Ako je pojedina prijavljena tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i bude osporena, podnositelj prijave dužan je za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 200,00 kuna.

 

Ako pojedina prijavljena tražbina nije navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i nije osporena, dužnik je dužan za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 200,00 kuna.

Naslov Veličina  
Dokumenti
Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku.docx 13KB
Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama.docx 13KB
Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama.docx 13KB
Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku.docx 13KB
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}