Prijava /promjena mirovinskog fonda II. stup

U II. stupu mirovinskog osiguranja određene kategorije zaposlenika mogu same odabrati obvezni mirovinski fond u koji će im se uplaćivati doprinos temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Tko se može prijaviti u obvezni mirovinski fond (OMF)?

NOVOZAPOSLENE OSOBE

  • ako ste u trenutku prvog zaposlenja mlađi od 40 godina, obvezni ste u roku od mjesec dana izabrati OMF određene kategorije. Ako u tom roku ne izaberete OMF, REGOS će vas po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od fondova kategorije B
  • ako u trenutku prvog zaposlenja imate 40 i više godina, ne možete postati članovi OMF-a.

OSOBE KOJE OSTVARUJU PRIMITKE OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK (honorarni radnici)  I NISU OSIGURANI PO DRUGIM OSNOVAMA:

  • ako u trenutku prve uplate imate do 40 godina, prava stječete danom uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te će vas REGOS nakon proteka roka od mjesec dana po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od fondova kategorije B
  • ako u trenutku prve uplate imate više od 40 godina, ne možete postati članovi OMF-a.

 

Gdje i kako se prijaviti u obvezni mirovinski fond?
U poslovnicama Fine na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a , neovisno o mjestu prebivališta, možete obaviti prijavu u OMF određene kategorije i odabir OMD koje upravlja tim fondom. Poslovi vezani uz prijavu/promjene u obvezni mirovinski fond obavljaju se isključivo u poslovnicama Fine, ne u ispostavama i izdvojenim šalterima Fine.
Prijavom u OMF postajete članovi tog fonda. OMF odabirete sami, isključivo osobno i uz predočenje važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) te možete biti članom samo jednog OMF-a. 
Ako ste strani državljanin zaposlen u Republici Hrvatskoj, prijavu u OMF možete obaviti osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave s fotografijom, izdane od države čiji ste državljanin, te dokumenta Potvrda o odobrenju boravka izdanog u Republici Hrvatskoj.

 

Kako promijeniti obvezni mirovinski fond?
U poslovnicama Fine na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a možete promijeniti članstvo u fondu odabirom:

  • fonda iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo (promjena OMD-a) 

- promjenu možete napraviti najranije 15. dan nakon prethodne promjene

  • fonda druge kategorije kojim upravlja isto mirovinsko društvo (promjena kategorije OMF-a)

- promjenu možete napraviti samo jednom godišnje i to samo unutar istog mirovinskog društva te samo u kalendarskom mjesecu u kojem ste rođeni, poštujući rok od četrnaest dana od prethodne promjene OMD-a ili kategorije OMF-a.

 

Pristup osobnom računu (e-usluga REGOS-a)
Promet i stanje na osobnom računu možete pratiti putem interneta na web stranicama Regosa. Ako želite pristup stanju i prometu na osobnom računu i zaprimati elektroničku dokumentaciju izdanu od REGOS-a (e-usluga REGOS-a), trebate zatražiti ePASS.

Za više informacija o e-usluzi REGOS-a posjetite web stranicu REGOS-a.