Prikaz rada aplikacije info.BIZ

Video upute za rad u aplikaciji

Registracija 

Osnovna pretraga 

Pretraga po određenom kriteriju 

Izvoz podataka

Monitoring poslovnih subjekata

Grupni unos poslovnih subjekata za praćenje