Prikaz rada aplikacije info.BIZ

Video upute za rad u aplikaciji

Registracija 

 

Osnovna pretraga 

 

Pretraga po određenom kriteriju 

 

Izvoz podataka

 

Monitoring poslovnih subjekata

 

Grupni unos poslovnih subjekata za praćenje