Prikaz rada izdavanja e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Video upute za izdavanje e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Forma za registraciju

U ovom videu je prikazano ispunjavanje forme za registraciju. Prijavom na web aplikaciju e-Račun za državu, neregistrirani korisnik pristupa samoregistraciji. Navedena forma sadrži podatke o pravnom subjektu, kao i  podatke o korisniku certifikata. Nakon uspješne registracije na servis korisnik može započeti s kreiranjem dokumenta.

 

Kreiranje dokumenta

U ovom videu je prikazano kreiranje računa ili odobrenja prema jednom od ponuđenih procesa. Nakon ispunjenih podataka o  dokumentu, referenci, specifikacija – stavke i ostalih potrebnih podataka kreira se potpis XML podatka i račun se uspješno šalje prema primatelju. 

 

Kreiranje novog dokumenta iz postojećeg

U ovom videu je prikazano kreiranje novog dokumenta iz postojećeg. U izborniku za kreiranje dokumenta korisnik može pretražiti već kreirane dokumente po odabranom kriteriju. Nakon odabira željenog dokumenta korisnik može izraditi novi dokument iz postojećeg. 

 

Pregled dokumenta

U ovom videu je prikazan pregled dokumenta. Ulaskom u web aplikaciju e-Račun za državu korisnik može pregledati ulazne i izlazne dokumente. Također može provjeriti valjanost elektroničkog potpisa i vremenskog žiga koji dokazuju vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja. Istovremeno dokazuju da dokument nije mijenjan nakon vremena navedenog u vremenskom žigu i da je dokument zaprimljen u vrijeme navedeno u vremenskom žigu.