Prodaja vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi i ugovora o sezonskom radu

U poslovnicama Fine možete kupiti vrijednosne kupone za sezonski rad u poljoprivredi i Ugovore o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi s prilozima.

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi možete kupiti ako ste fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi možete platiti u gotovom novcu ili bezgotovinski. 

Prilikom kupnje vrijednosnog kupona za sezonski rad u poljoprivredi, trebate dati podatke o:

  • vrsti posla kojom se bavite (bilinogojstvo, stočarstvo, ribarstvo),
  • naziv,
  • OIB,
  • sjedište 

Neupotrijebljene vrijednosne kupone za sezonski rad u poljoprivredi možete vratiti u bilo koju poslovnicu Fine najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Cjenik

Cijena vrijednosnog kupona za sezonski rad u poljoprivredi za 2022. g. je 25,43 HRK (3,38 EUR).

Ugovor o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi je 3,00 HRK (0,40 EUR).