Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, od 1. siječnja 2015. godine prodaju nekretnine ili pokretnine koja je predmet osiguranja javni bilježnik može povjeriti Fini, koja će prodaju provesti odgovarajućom primjenom pravila o prodaji nekretnina na elektroničkoj javnoj dražbi.

Ako javni bilježnik po zahtjevu predlagatelja ili protivnika osiguranja za unovčenje predmeta osiguranja podnese Fini zahtjev za prodaju nekretnine odnosno pokretnine, javni bilježnik Fini dostavlja zapisnik o sadržaju oglasa o prodaji nekretnine odnosno pokretnine, sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva, izvadak iz zemljišne knjige i zahtjev za prodaju.

U slučaju postojanja valjanih ponuda javni bilježnik sastavlja zapisnik kojim utvrđuje koji ponuditelj je ponudio najvišu cijenu i kojim se najbolji ponuditelj poziv na uplatu kupovnine. Fina zapisnik objavljuje na svojim internetskim stranicama te nakon uplate kupovnine o tome obavještava javnog bilježnika koji zatim Fini dostavlja zapisnik o namirenju.