Provedba stečajnog zakona

Stečajnim zakonom propisane su radnje koje je Fina dužna poduzeti u stečajnom postupku koji se provodi pred nadležnim trgovačkim sudom.

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Financijska agencija će, počevši od 1. rujna 2015. godine, sukladno odredbi članka 110. Zakona podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nadležnom sudu, ako pravna osoba u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana.

Iznimno, za pravne osobe koje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, a koje nemaju zaposlenih te nisu zadovoljeni uvjeti za brisanje iz sudskog registra po službenoj dužnosti, Fina će nadležnom sudu podnijeti zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka.

Fina dostavlja prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, odnosno zahtjev za provedbu skraćenoga stečajnog postupka, u roku od 8 dana od isteka razdoblja u kojem su za pravnu osobu ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka, dostavom pisanog podneska nadležnom trgovačkom sudu prema sjedištu pravne osobe.

Iznimno, za pravne osobe za koje je na sam dan stupanja na snagu Zakona (1. rujan 2015. godine) ispunjen uvjet da u Očevidniku imaju evidentirano 120 i više dana blokade, Fina će prijedlog za provedbu skraćenoga stečajnog postupka dostaviti nadležnom sudu s određenim vremenskim odmakom, i to:

  • najkasnije dva mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju duljem od 1.000 dana;
  • najkasnije četiri mjeseca, ali ne ranije od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Stečajnog zakona za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 360 do 1.000 dana te
  • najkasnije šest mjeseci, ali ne ranije od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Stečajnog zakona za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 do 360 dana.

 

Za pravne osobe za koje su ispunjeni uvjeti za dostavljanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka:

  • najkasnije osam mjeseci, ali ne ranije od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Stečajnog zakona za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od najmanje 120 dana i jednog zaposlenog, odnosno:
  • najkasnije deset mjeseci, ali ne ranije od osam mjeseci od dana stupanja na snagu Stečajnog zakona za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od najmanje 120 dana i dva ili više zaposlenih.

Daljne postupanje vezano uz pokretanje stečajnog postupka obavlja i odluke donosi isključivo sud.

 

JAVNA OBJAVA PRAVNIH OSOBA KOJE SU NA DAN 1. RUJNA 2015. GODINE U BLOKADI 120 ILI VIŠE DANA

Sukladno odredbi članka 444. stavka 3. Stečajnog zakona, Fina će na internetskoj stranici e-Oglasne ploče sudova objaviti popis pravnih osoba koje na sam dan stupanja na snagu Zakona (1. rujna 2015. godine) u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od najmanje 120 dana. Na listi će biti iskazani podaci o nazivu i identifikacijskom podatku ovršenika, te podaci o broju dana neprekidne blokade i iznosa ukupne blokade na taj datum.

Napomena: sukladno članku 444. stavku 4. Zakona, pravna osoba može podnijeti Fini zahtjev za brisanje s navedenog popisa, ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema više evidentiranih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Pisani zahtjev pravna osoba treba dostaviti poštom ili neposrednom dostavom u jedinicu Fine koja obavlja poslove primitka osnova za plaćanje.

Zahtjev za brisanje s popisa pravnih osoba koje na dan 1.9.2015. imaju 120 i više dana neprekinute blokade

OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA NAMIRENJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA

Odredbom članka 112. Zakona određeno je da će Fina, nakon što utvrdi nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje radi nedostatka novčanih sredstava na računima dužnika pravne osobe (blokada računa), naložiti banci ovršenika da zaplijeni novčana sredstva s računa dužnika, u iznosu od 663,61 EUR (5.000,00 kn) za predujam za namirenje troškova stečajnoga postupka. Fina će provesti navedenu odredbu Zakona na način da će se za sve pravne osobe čiji računi budu blokirani od 1. rujna 2015. godine nadalje, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirati predujam za namirenje troškova stečajnoga postupka, koji će se od trenutka evidentiranja izvršavati prije ostalih osnova za plaćanje upisanih u Očevidniku, osim ako su na teret ovršenika prethodno u Očevidniku evidentirani obračuni neisplaćene plaće ili naknade plaće.

Za potrebe osiguranja novčanih sredstava za predujam troškova stečajnoga postupka, Fina banci ovršenika dostavlja nalog za zapljenu novčanih sredstava (novčana sredstva se s računa ovršenika prenose na poseban račun zaplijenjenih sredstava u banci).

Sredstva ostaju zapljenjena do odluke suda kojom će se naložiti prijenos novčanih sredstava na račun suda za potrebe stečajnog postupka, odnosno, u slučaju da iznos zapljenjenih novčanih sredstava za potrebe predujma bude jednak ili veći od ukupnog iznosa duga evidentiranog u Očevidniku po svim neizvršenim osnovama za plaćanje, Fina će naložiti oslobađanje zapljenjenih sredstava po osnovi predujma te naplatu preostale blokade iz navedenih sredstava.

Također, u slučaju da na računima ovršenika nakon blokade i evidentiranja predujma u Očevidnik redoslijeda izvršenja osnova za plaćanje bude dovoljno sredstava za namirenje svih neizvršenih osnova za plaćanje, nakon naplate duga u cijelosti, Fina zadaje nalog za oslobađanje prethodno zaplijenjenih novčanih sredstava za potrebe osiguranja predujma troškova stečajnog postupka, te nalog za deblokadu računa i novčanih sredstava ovršenika.