Publikacije i analize

Dostupni su vam razni oblici financijskih analiza i publikacija koje izrađuju Finini stručnjaci.

Na temelju podataka iz prikupljenih i obrađenih godišnjih financijskih izvještaja pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit, Financijska agencija od 2003. godine izrađuje standardne i nestandardne analize i publikacije te kreira baze podataka prema specifičnim zahtjevima korisnika, primjerice prema veličini, djelatnosti, teritorijalnoj pripadnosti ili obliku vlasništva.

Finine analize i publikacije:

 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske – na hrvatskom i engleskom jeziku

 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po gradovima i općinama
 • Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika – po posebnom zahtjevu naručitelja

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske

Analiza pruža informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubicima, investicijama, imovini i izvorima (sastavljeni prema računovodstvenim standardima koji su se primjenjivali u toj godini) i ona može poslužiti kao polazna podloga znanstvenim i stručnim institucijama te ekspertima-pojedincima za kompleksnija istraživanja kvantitativne i kvalitativne dinamike hrvatskoga poduzetništva.

Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH u 2019. godini. Dostupne su i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH za ranije godine (od 2002. do 2018.)

Cijena: 313,00 kn (s uključenim PDV-om)

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH na engleskom jeziku

Analiza je skraćena verzija, tj. kreirana je odabirom sadržaja iz dviju analiza, analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama.

Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH u 2019. godini na engleskom jeziku. Dostupne su i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH na engleskom jeziku za ranije godine (od 2010. do 2018.).

Cijena: 313,00 kn (s uključenim PDV-om)

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama

Analiza pruža informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubicima, investicijama, imovini i izvorima sredstava poduzetnika po županijama te njihov udio u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Osim toga, prezentirane su rang liste najuspješnijih poduzetnika po županijama te važnost financijskih rezultata poduzetnika u županijskim središtima.

Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2019. godini. Dostupne su i analize poslovanja poduzetnika po županijama za ranije godine (od 2004. do 2018.)

Cijena: 313,00 kn (s uključenim PDV-om).

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama

Ova analiza daje dobar pregled i uvid u rezultate poduzetnika po gradovima/općinama - sjedištu poduzetnika, s tim da pri tome treba imati u vidu da se manji ili veći dio aktivnost poduzetnika nerijetko ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta. 

Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama u 2019. godini. Dostupne su i analize poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama za ranije godine (od 2008. do 2018.)

Cijena: 313,00 kn (s uključenim PDV-om)

Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika – prema posebnom zahtjevu naručitelja

Ove analize izrađuju se prema posebnom zahtjevu naručitelja. Mogu se odnositi na gospodarska i financijska kretanja u određenoj županiji, gradu/općini ili u određenoj djelatnosti.

Cijena: 3.690,00 kn (s uključenim PDV-om).

Navedena cijena formirana je u skladu sa sadržajem analize koji je definiran, a naručitelj ga može proširiti pa se u tom slučaju cijena analize formira prema njezinu obimu. 

Podaci na zahtjev tražitelja

Potrebni su Vam podaci prema specifičnim kriterijima?

Možete ih naručiti u Centru za registre, putem e-pošte analize@fina.hr.

Možete, primjerice, naručiti podatke o poslovnim subjektima (pravnim i fizičkim osobama, obveznicima poreza na dobit), po županijama, općinama/ gradovima, djelatnostima i/ili veličini, u nekom od sljedećih oblika:

 • Adresar poslovnih subjekata

 • Rang lista poslovnih subjekata prema brojnim kriterijima (po broju zaposlenih, po ukupnim prihodima, izvozu, uvozu, dobiti, gubitku i drugima)

 • Agregirani podaci (kumulirani na određenoj razini - županije, grada/općine, djelatnosti, veličini, vlasništvu ...)

 • Komparativne analize poslovanja poslovnih subjekata

Publikacije i analize možete naručiti putem narudžbenice, a isporučujemo ih u sljedećem obliku:

 • kao tiskovine (u Fininim poslovnim jedinicama ili putem pošte) ili

 • u elektroničkom obliku (putem e-pošte).

Ako imate specifične potrebe za podacima, možete ih naručiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte analize@fina.hr. U zahtjevu je potrebno navesti podatke i kriterije koji su vam potrebni. Možete, primjerice, naručiti podatke o poslovnim subjektima po županijama, općinama/ gradovima, djelatnostima i/ili veličini, u obliku adresara poslovnih subjekata, rang lista poduzetnika, agregiranih podataka ili komparativnih analiza poslovanja poduzetnika.

Odgovaramo na svaki vaš zahtjev!

Narudžbenice i zahtjeve možete dostaviti na sljedeće načine:

 • telefaksom na broj 01/6128 383

 • e-poštom na adresu analize@fina.hr

 • poštom na adresu Financijska agencija, Centar za registre, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb