Ovrhe na nekretninama i pokretninama

Računi Fine za uplatu naknada/jamčevina/kupovine u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), Fina je otvorila posebne račune u poslovnoj banci za polaganje novčanih sredstava kupovnine i jamčevine uplaćenih u provedbi ovrhe.

Jamčevina se uplaćuje na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR33 2390 0011 3000 2877 9.

Kupovnina se uplaćuje na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR11 2390 0011 3000 2878 7.

Naknade određene Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14) uplaćuju se na račun Fine otvoren kod Hrvatske poštanske banke broj: IBAN HR71 2390 0011 5000 9098 3.