Razmjena novca

U poslovnicama Fine građani mogu obaviti razmjenu gotovog novca. 

Usluga razmjene gotovog novca podrazumijeva uslugu zamjene: 

  • kovanica za novčanice 
  • novčanica za kovanice 
  • novčanica za novčanice kao i  
  • kovanica za kovanice.  

Razmjena gotovog novca obavlja se za sortiran gotov novac po apoenima.

Naknada za obavljenu uslugu razmjene gotovog novca iznosi 1,50% od iznosa razmjene, najniža naknada iznosi 0,53 EUR (4,00 HRK). 

Za uslugu razmjene novca ne naplaćuje se PDV.