Regulativa, dokumenti i potvrde o sukladnosti

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata prema postupcima koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, opća pravila pružanja usluga certificiranja te pravilnici Fine.


Zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama povjerenja:

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017),

  • Provedbena uredba komisije (EU) 2016/650 od 25. travnja 2016. o utvrđivanju normi za ocjenu sigurnosti kvalificiranih sredstava za izradu potpisa i pečata u skladu s člankom 30. stavkom 3. i člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu,
  • Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja (NN 60/2019),
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).


Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja

Profili certifikata usklađenih s Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS), Verzija 2.2, datum stupanja na snagu: 25.09.2022. 

Fina Root CA

Opća pravila i pravilnik pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy/ Certification Practice Statement)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja i Pravilnik o postupcima certificiranja za Fina Root CA, Verzija. 2.7., datum stupanja na snagu 25.09.2022.

Fina RDC 2015 CA i Fina RDC 2020 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.11., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.6., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.4., datum stupanja na snagu 25.09.2022.

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.8., datum stupanja na snagu 25.09.2022.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.11., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.6., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.4., datum stupanja na snagu 25.09.2022.

Pravilnik o postupcima certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.8., datum stupanja na snagu 25.09.2022. 

Fina RDC-TDU 2015 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.11., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.6., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)

Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.11., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.6., datum stupanja na snagu 21.03.2023. 

Fina QTSA

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)

Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.7., datum stupanja na snagu 24.01.2023.

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (TSA Practice Statement)

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.7., datum stupanja na snagu 24.01.2023.


Potvrde o sukladnosti

Fina neprekidno prati potrebe korisnika, razvoj tehnologije i nove norme iz područja pružanja kvalificiranih usluga povjerenja te sukladno tome kontinuirano unapređuje i osigurava prekograničnu interoperabilnost pružanja svojih usluga povjerenja.

Neovisno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti redovito provodi ocjenjivanje sukladnosti Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (eIDAS uredba), a o čemu Fina posjeduje potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja.

 

Potvrda o sukladnosti pružanja kvalificiranih usluga povjerenja Podaci o potvrdi
Izrada kvalificiranih certifikata za elektroničke potpise
Izrada kvalificiranih certifikata za elektroničke pečate
Kvalificirani elektronički vremenski žig
Kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica

 

Certificate number: SI011-eIDAS-rev04

Potvrda o sukladnosti pružanja usluga povjerenja Podaci o potvrdi
Izrada certifikata za elektronički potpise, elektroničke pečate i autentikaciju mrežnih stranica

Certificate number: SI012-A-eIDAS

Sažetak izvješća i potvrda o provedenoj vanjskoj provjeri sukladnosti Podaci o sažetku izvješća i potvrdi
Sažetak izvješća i potvrda o provedenoj vanjskoj provjeri sukladnosti

Reference: FINA22AALREV01

 

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja i izdavanja vremenskih žigova dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.