Za korištenje web aplikacije RGFI trebate posjedovati Finin poslovni certifikat na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji. Više o certifikatima 

Ovisni o tome imate li već digitalni certifikat ili nemate slijedite sljedeće korake za pristup i korištenje web aplikacije RGFI:

Imate digitalni certifikat

Pristup web aplikaciji RGFI postojećim certifikatom

 

 1. Preuzmite i popunite Pristupnicu za korištenje FINA e-servisa
 2. Dostavite popunjenu Pristupnicu online ili u najbližu poslovnicu Fine
  Online - digitalno potpisanu dokumentaciju predajte preko Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD) >> Predajte ovdje 
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte
 4. Možete započeti koristiti web aplikaciju RGFI

Nemate digitalni certifikat

Izdavanje digitalnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji RGFI 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju

  Pristupnica za korištenje FINA e-servisa
  (1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (3 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine


  Online - digitalno potpisanu dokumentaciju predajte preko Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD) 
  Pristupnicu za korištenje FINA e-servisa predajte ovdje
  Zahtjev i Ugovor za izdavanje certifikata predajte ovdje.
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija 
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

 3. Preuzmite USB kripto uređaj
  Nakon obrade dokumentacije, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

 4. Upute za aktivaciju certifikata stižu vam na adresu e-pošte

  e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  e-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na web aplikaciju RGFI.

 5. Pritupite web aplikaciji RGFI
  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete početi koristiti web aplikaciju RGFI.

Predajete GFI u ime drugog poslovnog subjekta

Ako GFI predajete u ime drugog poslovnog subjekta, trebate posjedovati Finin poslovni certifikat, a imate li samostalnu djelatnost možete koristiti i osobni certifikat na kripto uređaju (FinaCertRDC). 

Ako želite koristiti web aplikaciju RGFI u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, uz korake za dobivanje certifikata i pristup aplikaciji, trebate:

 1. Preuzeti i popuniti Punomoć za korištenje Fininih e-servisa
  +preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
 2. Dostaviti popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine
  Online -  digitalno potpisanu dokumentaciju predajte preko Online servisa za predaju dokumentacije (OSPD) >> Predajte ovdje
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

Punomoć predajte za svakog poslovnog subjekta za kojeg želite predavati GFI putem web aplikacije RGFI.

Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. 
 

Za korištenje web aplikacije RGFI trebaju vam sljedeći certifikati:

Certifikati

Cijena EUR

Cijena HRK

Kripto uređaj s dva poslovna ili TDU certifikata

51,76

 390,00

Registracija poslovnog subjekta ili TDU

10,62

 80,00

 

Ako imate samostalnu djelatnost i GFI predajete za druge:

Certifikati

Cijena EUR

Cijena HRK

Kripto uređaj s dva osobna certifikata 23,89  180,00
Registracija fizičke osobe/građanina 2,65  20,00

 

Registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Certifikati se izdaju na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

Korisnici koji uz servis RGFI ugovore i neki od servisa koji ulaze u paket e-servisa Fine (e-Regos, Web bon, e-Plaćanje, Registar koncesija, eBlokade) plaćaju mjesečnu naknadu u iznosu od 6,64 EUR (50,00 HRK) +PDV. Više informacija

Punomoći

Web aplikaciju RGFI moguće je koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako se dodatno ovlaštenje naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa, tada se punomoć za web aplikaciju RGFI dodatno ne naplaćuje.

Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

do 10 ovlaštenja

1,59 EUR (12,00 HRK) + PDV / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja

1,33 EUR (10,00 HRK) + PDV / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja

0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV / ovlaštenje

51 do 100 ovlaštenja

0,66 EUR (5,00 HRK) + PDV / ovlaštenje

više od 100 ovlaštenja

0,33 EUR (2,50 HRK) + PDV / ovlaštenje

 

Primjer obračuna:
Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 ovlaštenja x 0,93 EUR (7,00 HRK) + PDV, što ukupno iznosi 32,52 EUR (245,00 HRK)+ PDV.

 

Uz web aplikaciju RGFI možete koristiti i druge e-servise. Svim Fininim e-servisima te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi pristupa se jednim uređajem na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati. 

Više informacija o drugim e-servisima i načinu korištenja potražite ovdje.