Slanje obrazaca u e-Servise

Fina će za vas obaviti slanje obrazaca u e-servise (ePorezna, e-Trošarine, e-Mirovinsko, e-Zdrastveno i Fina e-Račun). Obratite nam se sa povjerenjem.

Ako nemate poslovni digitalni certifikat, a morate predati obrasce u sustav ePorezna, e-Carina (e-Trošarine), e-Mirovinsko, e-Zdrastveno i Fina e-Račun sve što trebate napraviti jest sljedeće:

  • opunomoćiti Finu (potpisati obrazac punomoći),
  • potpisati pristupnicu,
  • predati popunjene obrasce u Finu,

a Fina će za Vas obaviti sve ostalo.

Slanje obrazaca u sustav ePorezna

Kao porezni obveznik, obvezni ste određene porezne obrasce podnositi elektroničkim putem korištenjem sustava ePorezna. Osnovni preduvjet za korištenje sustava ePorezna je posjedovanje digitalnog certifikata. Više informacija

Slanje obrazaca u sustav e-Trošarine

Trošarinski i obveznici posebnih poreza obvezni su obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza podnositi Carinskoj upravi elektroničkim putem korištenjem sustava e-Trošarine. Više informacija

Slanje obrazaca u sustav e-Mirovinsko

Usluga slanja obrazaca u sustav e-Mirovinsko podrazumijeva slanje obrazaca prijava/odjava/promjena u ime i za račun korisnika u sustav e-Mirovinsko. Više informacija

Slanje obrazaca u sustav e-Zdravstveno

Usluga slanja obrazaca u sustav e-Zdravstveno podrazumijeva slanje obrazaca prijava/odjava/promjena u ime i za račun korisnika u sustav e-Zdravstveno. Više informacija

Slanje računa u ime korisnika kroz servis FINA e-Račun

Korisnici koji nemaju mogućnost samostalno poslati e-račun prema javnom naručitelju, slanje računa u njihovo ime može odraditi Fina, temeljem punomoći. Više informacija.