Sve o euru - najčešća pitanja i odgovori

Gdje, koliko i do kada se može kupiti početni paket eurokovanica?

Građani od 1. do 31. prosinca, u svim poslovnicama Fine, mogu kupiti početne pakete eurokovanica po cijeni od 100 kuna po paketu, bez identifikacije. Paket sadrži 33 eurokovanice u iznosu od 13,28 eura, u apoenima od jednog centa do dva eura. Građani mogu kupiti najviše dva paketa po transakciji. 

Početni paket za građane sadrži sljedeće 33 eurokovanice: 

  • 3x2 eura 
  • 3x1 euro
  • 5x50 centa
  • 5x20 centa
  • 5x10 centa
  • 3x5 centa
  • 4x2 centa
  • 5x1 cent.
     

Kada hrvatske inačice kovanica smiju u opticaj?

Eurokovanice s hrvatskim simbolima smiju u opticaj tek od 1. siječnja 2023. godine te je zabranjeno koristiti ih prije tog datuma.

Ima li dovoljno paketa u Fininim poslovnicama?

Fina kontinuirano prati potražnju građana za početnim paketima eurokovanica te u skladu s mogućnostima opskrbljuje svoje poslovnice. 

Na koje načine će se građani moći opskrbiti eurima?

Osim početnim paketima eurokovanica tijekom prosinca, građani će u prva dva tjedna dvojnog opticaja, prilikom plaćanja kunama, dobivati povrat novca u eurima. Dvojni opticaj trajat će od 1. do 14. siječnja u ponoć. 

Građani će moći plaćati i karticama te podizati eure na bankomatima. Kovanice i novčanice eura iz drugih zemalja također su važeće, te se i one mogu koristiti za plaćanje. Uz banke i poštu, u Fini će građani tijekom cijele 2023. godine moći zamijeniti kune u euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. 

Postoji li ograničenje prilikom zamjene kuna u euro?

Ne postoji. Građani će u Fini moći bez naknade zamijeniti 100 novčanica ili 100 kovanica kuna u euro. Na zamjenu količine veće od 100 kovanica ili novčanica zaračunat će se naknada sukladno Cjeniku Fine.

Treba li se najaviti prilikom zamjene većih iznosa?

U Fini će građani moći zamijeniti kune u eure bez prethodne najave, neovisno o iznosu. 

Za koji iznos Fina provodi mjere sprječavanja pranja novca kod zamjene kuna u euro?

Kod zamjena 15.000 kuna ili više, Fina je dužna provjeriti identitet stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca. 

Također, kod zamjene iznosa od 226.035 kuna i više, Fina je, uz identitet stranke, dužna prikupiti Izjavu i  dokaz o izvoru sredstava koja su predmet transakcije, poštujući Zakon o sprečavanju pranja novca. 

Hoće li se kune moći mijenjati u eure i nakon 2023. godine?

Da, ali samo u HNB-u. Novčanice kune moći će se u HNB-u zamijeniti u euro bez vremenskog ograničenja po fiksnom tečaju konverzije, a kovanice kune tri godine od dana uvođenja eura. 

Kako će se plaćati računi izdani u kunama?

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, Fina će zaprimati naloge ispostavljene u kunama te ih provoditi u eurima, uz primjenu konverzijskog tečaja. Također, za vrijeme dvojnog optjecaja, odnosno u prva dva tjedna siječnja 2023. godine, građani  će svoje naloge moći plaćati u kunama, bez obzira jesu li ispostavljeni u kunama ili eurima. 

Što sadrži početni paket eurokovanica za poslovne subjekte?

Poslovni subjekti od 1. do 31. prosinca mogu kupovati početne pakete eurokovanica u kojemu se nalazi  525 eurokovanica u vrijednosti 145 eura i 50 centi po cijeni od 1096,27 kuna.