TDU certifikat za udaljeni e-Potpis (ePotpis u oblaku)

Certifikat omogućava mobilnost jer nije vezan uz računalo pa potpisivanje možete obaviti bilo kada i bilo gdje.

TDU certifikat za udaljeni e-potpis u oblaku su certifikati za koje zaposlenik tijela državne uprave ne mora posjedovati hardverski kriptouređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ koji je povezan s certifikatom korisnika, već svoj privatni ključ udaljeno aktivira koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet), prolazeći sustav dvofaktorske autentikacije, radi pokretanja izrade naprednog elektroničkog potpisa.

Rješenje Fina PKI u oblaku neovisno je o platformi ili internet pregledniku. Drugim riječima, korisnik ga može koristiti potpuno u skladu s osobnim preferencijama vezanim uz operativni sustav i preglednike.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju 

  Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis za TDU - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU - 3 primjerka
  Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 2. Dostavite u najbližu Fininu poslovnicu
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 


Korak 1.1.: Vaš TDU je prvi put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg tijela državne uprave nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju tijela državne uprave u PKI sustav. Za registraciju tijela državne uprave u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU - 4 primjerka

 • akt temeljem kojeg je tijelo osnovano,

 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tijela.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u aktu temeljem kojeg je tijelo osnovano, te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor/-e.

Krovni ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU sklapa se između TDU i Fine. Sklapanje ovog ugovora preduvjet je za sklapanje pojedinačnog Ugovora o obavljanju usluga certificiranja zaposlenicima tijela državne uprave.


Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbližu Fininu poslovnicu.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Nakon obrade dokumentacije koju je korisnik certifikata predao u Finu, a da bi mogao preuzeti certifikat za elektronički potpis u oblaku, korisnik aktivacijske podatke dobiva odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Aktivacijski podaci  mogu se naknadno preuzeti i u Fini. 

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu. Portalu za preuzimanje certifikata možete pristupiti ovdje.

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.