Uvid u podatke o statusu poslovnog subjekta

Fina vam omogućuje preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno te na taj način omogućava dnevnu ažurnost statusa svih vaših poslovnih partnera.

Putem e-pošte isporučujemo vam informacije o promjenama statusa blokada, predstečaja, stečaja/likvidacija i brisanju.

Korisnike ove usluge Fina izvješćuje o vrijednosti skupa javnih podataka koji karakteriziraju druge poslovne subjekte.

Podaci koje možete preuzeti:

  • o eventualnoj blokadi vašeg poslovnog subjekta,
  • o eventualnom stečajnom postupku nad vlasnikom transakcijskog računa,
  • je li nad vlasnikom transakcijskog računa otvoren postupak predstečajne nagodbe,
  • o eventualnom likvidacijskom postupku nad vlasnikom transakcijskog računa,
  • o prestanku postojanja pravne osobe u odgovarajućem registru, odnosno o brisanju pravne osobe.

Ova usluga omogućuje vam preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno.

Prednosti usluge

Svakoga dana ili u nekim drugim vremenskim intervalima, primajte informaciju je li nastala statusna promjena kod određenoga poslovnoga subjekta ili se dogodila promjena statusa blokade/deblokade njegova računa ili računa njegovih poslovnih partnera. Na taj način omogućava se dnevna ažurnost statusa svih vaših poslovnih partnera.

Vrste usluga dostavljanja informacija putem e-pošte

Riječ je o dvije vrste usluga dostavljanja informacija putem e-pošte o:

1. promijenjenom statusu blokade,

2. promjeni statusa blokade, predstečaja, stečaja/likvidacija i brisanja.

Kako funcionira usluga?

Dostavite Fini datoteku svojih poslovnih partnera, a Fina vam formira i šalje inicijalnu datoteku statusa za sve subjekte koji su navedeni u datoteci, a nakon toga u odabranom razdoblju šalje poruke u kojima su sadržane samo promjene inicijalno dostavljenih statusa.

Putem usluge kreira se i šalje datoteka s navedenim podacima na jednu ili više adresa elektroničke pošte, tj. u skladu s vašim zahtjevom.

Naknada

Naknada za inicijalno formiranje datoteke statusa iznosi 1,25 kuna po poslovnom subjektu, a naknada za dostavljanje promijenjenih statusa je 12,50 kn po promjeni.