Uvid u podatke o statusu poslovnog subjekta

Fina vam omogućuje preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno te na taj način omogućava dnevnu ažurnost statusa svih vaših poslovnih partnera.

Putem e-pošte isporučujemo informacije o promjenama statusa blokada, predstečaja, stečaja/likvidacija, brisanja, podjela, pripajanja i spajanja.

Korisnike ove usluge Fina izvješćuje o vrijednosti skupa javnih podataka koji karakteriziraju druge poslovne subjekte.

Podaci koje možete preuzeti:

  • o promjeni statusa blokade poslovnog subjekta, 
  • o otvaranju stečajnog postupka nad vlasnikom transakcijskog računa,
  • o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad vlasnikom transakcijskog računa,
  • o otvaranju likvidacijskog postupka nad vlasnikom transakcijskog računa,
  • o prestanku postojanja pravne osobe u odgovarajućem registru, odnosno o brisanju pravne osobe, 
  • je li za pravnu osobu u odgovarajućem registru upisana statusna promjena podjele, pripajanja ili spajanja.

Omogućeno je preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno.

Prednosti usluge

Svakoga dana ili u nekim drugim vremenskim intervalima, dostupne su informacije o tome je li nastala statusna promjena kod određenoga poslovnoga subjekta ili se dogodila promjena statusa blokade/deblokade njegova računa. 

Vrste usluga dostavljanja informacija putem e-pošte

Riječ je o dvije vrste usluga dostavljanja informacija putem e-pošte o:

1. promijeni statusa blokade,

2. promjeni statusa blokade, predstečaja, stečaja/likvidacije, brisanja, podjele, pripajanja ili spajanja.

Kako funkcionira usluga?

Dostavite Fini datoteku poslovnih subjekata, a Fina će formirati inicijalnu datoteku statusa za sve subjekte koji su navedeni u datoteci, a nakon toga u dogovorenim intervalima slati poruke u kojima su sadržane promjene statusa poslovnih subjekata.

Naknada

Usluga slanja informacija o statusu poslovnoga subjekta obračunava se na temelju posebne evidencije o korištenju podataka iz Jedinstvenog registra računa, a naplaćuje na temelju računa koji se izdaje mjesečno, početkom mjeseca za usluge obavljene u prethodnom mjesecu. 
Naknada za dostavljanje promijenjenih statusa iznosi 1,66 EUR (12,50 HRK) po promjeni. Cijena je navedena s PDV-om.