Dokumentacija i podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit.

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit. Osim godišnjih financijskih izvještaja, Registar raspolaže i drugom dokumentacijom koju su obveznici predali Registru (Isprava o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja, Mišljenje revizora i dr.). Vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja regulirano je Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 114/22 ).

Dokumentacija i podaci iz Registra 

Dokumentacija iz Registra se može dobiti u obliku ispisa ili preslike, a sumarni i pojedinačni podaci u Excel, Access, TXT ili nekom drugom formatu. 

  • ISPIS je tisak godišnjega financijskog izvještaja (bilanca, račun dobiti ili gubitka) s naznakom je li izvještaj revidiran. Dostupan je na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku u papirnom ili elektroničkom obliku.

  • IZVADAK sadrži osnovne podatke o obvezniku i dokumentaciji predanoj Registru. Dostupan je u papirnom i elektroničkom obliku.

  • PRESLIKA je otisak originalnog dokumenta (financijskog izvještaja, mišljenja revizora i dr.) koji je Registru predan na papiru. Preslike svih dokumenata dostupne su isključivo u papirnom obliku. Ako je dokumentacija Registru predana u elektroničkom obliku, tada je tražiteljima dostupan samo ispis, dok se preslika može dobiti samo za onu dokumentaciju koja je predana u papirnom obliku.

Dokumentacija i podaci iz Registra dostupni su od ustroja Registra odnosno od 2002. godine.

 

Dokumentacija se može zatražiti: 

 

Podaci se mogu zatražiti:

Obrađene sumarne i pojedinačne podatke iz godišnjih financijskih izvještaja mogu svi poslovni subjekti i građani zatražiti slanjem zahtjeva u slobodnoj formi za isporuku putem e - pošte analize@fina.hr ili osobnom dostavom Narudžbenice u neku od Fininih jedinica ili putem pošte.

 

Dostava (isporuka) podataka

Podaci se dostavljaju putem e-pošte ili ih je moguće preuzeti u Fini, ovisno o preferencijama podnositelja zahtjeva i količini podataka.

 

Uvid u podatke - RGFI javna objava

Uvid u godišnje financijske izvještaje i ostalu dokumentaciju u svrhu javne objave, moguće je ostvariti i putem servisa RGFI – javna objava.

Za mikro i male poduzetnike Bilanca i RDG se prikazuju u skraćenom obliku, za srednje i velike poduzetnike kao cjeloviti dokumenti u HTML formatu, a za obveznike revizije kao prilog Revizorskome izvješću u PDF formatu, javno su objavljeni počevši od 2008. godine.

Podaci iz standardne dokumentacije (Bilanca i RDG) namijenjeni ponovnoj uporabi, za razdoblje 2008. - 2021. godine dostupni su u strojno čitljivom obliku i otvorenom formatu na način da ih svaki registrirani korisnik aplikacije RGFI - javna objava može preuzeti i slobodno koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, što je potpora društvenom razvoju i inovativnom gospodarstvu.

 

Zahtjev za izdavanje dokumentacije iz Registra:

Zahtjev za izdavanje dokumentacije

 

Dokumenti dosptupni iz Registra:

Izvadak iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (2019.)

Ispis Godišnjeg financijskog izvještaja (primjer 2019.)

Ispis Izvještaja o promjenama kapitala (dostupan kroz Revizorsko ili Godišnje izvješće)

Ispis Izvještaja o novčanom toku (primjer 2019.)

Bilješke uz financijske izvještaje

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o raspodijeli dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

 

Iz Registra se svim tražiteljima mogu izdavati obrađeni pojedinačni i agregirani podaci iz godišnjih financijskih izvještaja i to od 2002. godine i dalje:

Pojedinačni podaci iz Registra - u Excelu (primjer)

Agregirani podaci iz registra - standardna tablica (primjer)

Agregirani podaci iz Registra - nestandardna tablica - po posebnom zahtjevu naručitelja (primjer)

 

Cijene za korištenje usluga iz Registra godišnjih financijskih izvještaja su određene u Pravilniku o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, NN 1/16.

Preuzimanje ispisa/preslike GFI-a ili izvatka iz Registra 

Osnovica za obračun

Cijena (PDV uključen)

Ispis/preslika standardne dokumentacije

Bilanca, račun dobiti ili gubitka

dokumentacija

5,18 EUR (39,00 HRK) 

Izvještaj o novčanom tijeku

izvještaj

2,52 EUR (19,00 HRK)

Izvještaj o promjenama kapitala

izvještaj

2,12 EUR (16,00 HRK)

Ispis/preslika nestandardne dokumentacije

dokumentacija do 5 stranica

3,32 EUR (25,00 HRK)

 

svaka sljedeća započeta stranica

0,33 EUR (2,50 HRK)

Izvadak iz Registra

izvadak

1,99 EUR (15,00 HRK)

Preuzimanje dokumentacije putem interneta*

Bilanca, račun dobiti i
gubitka ** i ***

dokumentacija

3,85 EUR (29,00 HRK)

Izvještaj o novčanom tijeku

dokument

1,19 EUR (9,00 HRK)

Izvještaj o promjenama kapitala

dokument

0,80 EUR (6,00 HRK)

 

Isporuka podataka iz Registra

Red. br.

Korisnici

Podaci iz standardnih dokumenata

Cijena (PDV uključen)

Pojedinačni standardizirani podaci

Nestandardni zahtjevi (pojedinačni / agregirani podaci)

Agregirane standardne tablice

1.

Tijela državne uprave, druga državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima

-

prema troškovima sati rada

-

čovjek/sat 39,82 EUR (300,00 HRK) 

2.

Pravne i fizičke osobe za vlastite potrebe (analitičke potrebe bez daljnje distribucije)

0,0013 EUR (0,01 HRK) po podatku

prema troškovima sati rada, uvećano za umnožak cijene po podatku 0,0013 EUR (0,01 HRK)

16,59 EUR (125,00 HRK)

čovjek/sat 39,82 EUR (300,00 HRK)

3.

Pravne i fizičke osobe za komercijalne potrebe

0,0040 EUR (0,03 HRK) po podatku

prema troškovima sati rada uvećano za umnožak cijene po podatku 0,0040 EUR (0,03 HRK)

16,59 EUR (125,00 HRK)

 

 

 

čovjek/sat 39,82 EUR (300,00 HRK)

 

Napomena: Za godišnji financijski izvještaj, koji se sastoji od bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku koristi se naziv standardna dokumentacija. Ostala dokumentacija koja se predaje Registru u papirnom obliku je nestandardna dokumentacija.

 

* Preuzimanje dokumentacije putem Interneta:
Za preuzimanje do 200 dokumenata tijekom mjeseca račun se izdaje jednom mjesečno.
Ako korisnik preuzima više od 200 dokumenata tijekom jednog mjeseca, nakon preuzimanja svakog 200-tog dokumenta izdaje se novi račun. Daljnje preuzimanje dokumentacije moguće je nakon izvršene uplate.

** Naknada za preuzimanje ispisa GFI-a (bilance, računa dobiti i gubitka) bez dodatnih podataka putem Interneta iznosi 3,85 EUR (29,00 HRK) / PDV uključen.

*** Naknada za preuzimanje ispisa GFI-a (bilance, računa dobiti i gubitka) sa dodatnim podacima putem Interneta iznosi 6,64 EUR (50,00 HRK) /PDV uključen.

 

Ispis financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Osnovica za obračun

Cijena EUR (PDV uključen)

Cijena HRK (PDV uključen)

Ispis financijskog izvještaja neprofitnih organizacija na šalteru Fine

stranica

1,35 EUR

10,20 HRK

 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK 

Ulaz u aplikaciju