Zakoni i podzakonski propisi

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o računovodstvu (NN 78/15)

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (NN 134/15)

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu (NN 120/16)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja (NN 1/16)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijski izvještaja (NN 93/17)

Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra (NN 1/16)

Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra (NN 1/16)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN 2/17)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16)

Pravilnici o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja financijskih institucija

Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN 41/16)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN 37/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društava (NN 37/16 i 121/16)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (NN 30/17)

Ispravak Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (NN 44/17)

Odluka o strukturi i sadržaju GFI-a kreditnih unija (NN 30/19)

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društava za upravljanje UCITS fondovima (NN 39/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN 40/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN 40/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (NN 40/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 40/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (NN 39/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN 37/16)

 

Zaštita osobnih podataka GDPR