Zakonska i tehnička podloga FINA e-Računa

Pravna i tehnička podloga Fina e-Računa zasniva se na sljedećim regulativama, dokumentima i standardima Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa

2. Direktiva 2014/55/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16.travnja 2014. o elektroničkom računu u javnoj nabavi

3. CEN Workshop:

- The list of invoice content details expressed as UN/CEFACT Core Components

- Recommendation to allow coded identifiers as an alternative to the current unstructured clear text identifications

- A standardised set of codes with definitions to replace plain text clauses in eInvoice messages.

- Survey of VAT Data Element usage in the Member States and the use of codes for VAT Exemptions.

- eInvoices and digital signatures

- Storage of Electronic Invoices

- Guidelines for e-Invoicing service providers

- eInvoice Reference Model for EU VAT purposes specification

4. OASIS standard UBL 2.1

5. IDABC – IDA e-Procurement protocol XML Schemas

6. E-Invoicing analysis

 

Servis e-Račun izrađen je sukladno:

  • Zakonu o PDV-u (NN 73/13, čl. 80.)

  • Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, čl. 161.)

  • Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

  • Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu

  • Zakonu o elektroničkoj ispravi

  • Zakonu o elektroničkoj trgovini

  • Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja u RH

  • Zakonu o računovodstvu