Pravni i tehnički akti Europske unije koji se primjenjuju za razmjenu elektroničkih računa u Republici Hrvatskoj:

1. Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa

2. Direktiva 2014/55/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16.travnja 2014. o elektroničkom računu u javnoj nabavi

3. Europska norma, oznaka: HRN EN 16931-1:2017

  • Elektronički račun 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa (EN 16931-1:2017)
  • Elektronički račun 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1 (CEN/TS 16931-2:2017)
  • Smjernice za uspostavu interoperabilnosti u razmjeni elektroničkog računa na tehničkoj razini (CEN/TR 16931-4:2017)
  • Smjernice za primjenu opcionalnih sektorskih ili nacionalnih proširenja u svezi s EN 16931-1, metodologija primjene u stvarnoj okolini (CEN/TR 16931-5:2017)

 

Servis FINA e-Račun izrađen je u skladu s navedenim pravnim i tehničkim aktima Europske unije te slijedećim zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske:

  • Zakonu o Porezu na dodanu vrijednost

  • Pravilnik o Porezu na dodanu vrijednost

  • Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

  • Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu

  • Zakonu o elektroničkoj trgovini

  • Zakonu o računovodstvu