e-Račun u javnoj nabavi

Servis e-Račun za državu centralno je mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Zakonski okvir

Pravna i tehnička podloga za razmjenu elektroničkih računa u Republici Hrvatskoj zasniva se na sljedećim regulativama, dokumentima i standardima Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa

2. Direktiva 2014/55/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o elektroničkom računu u javnoj nabavi

3. CEN Workshop:  

 • The list of invoice content details expressed as UN/CEFACT Core Components 
 • Recommendation to allow coded identifiers as an alternative to the current unstructured clear  text identifications 
 • A standardised set of codes with definitions to replace plain text clauses in eInvoice messages. 
 • Survey of VAT Data Element usage in the Member States and the use of codes for VAT Exemptions. 
 • eInvoices and digital signatures 
 • Storage of Electronic Invoices 
 • Guidelines for e-Invoicing service providers 
 • eInvoice Reference Model for EU VAT purposes specification

4. OASIS standard UBL 2.1

5. IDABC – IDA e-Procurement protocol XML Schemas

6. E-Invoicing analysis

Servis e-Račun za državu izrađen je sukladno:

 • Zakonu o PDV-u (NN 73/13, čl. 80.) 
 • Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, čl. 161.) 
 • Zakonu o elektroničkoj ispravi 
 • Zakonu o elektroničkoj trgovini 
 • Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja u RH,

 • Zakonu o računovodstvu.

 • Europskoj normi za e-Račun - EN 16931.

 • Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je usvojen 12.10.2018. godine. Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi  Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon  se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi koju provode  javni i sektorski naručitelji.