Integracija računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu

Razmjena e-računa odvija se direktno iz vašeg računovodstvenog programa.

Ako e-račune želite razmjenjivati direktno iz svog računovodstvenog programa, možete napraviti integraciju svog programskog rješenja s web servisom e-Račun za državu kako biste imali mogućnosti direktnog slanja i zaprimanja e-računa.

Na ovaj način će svi računi koje unesete u svoj računovodstveni program biti direktno poslani primatelju putem servisa e-Račun za državu, a e-računi koje primite putem servisa e-Račun za državu automatski će biti učitani u vaš računovodstveni program.

 

Za razmjenu e-računa direktno iz računovodstvenog programa potrebno je:

 1. napraviti prilagodbu računovodstvenog programa i integraciju s web servisom e-Račun za državu,
 2. provjeriti sa svojim integratorom potrebu za poslužiteljskim i aplikacijskim certifikatom,
 3. registrirati se na servis e-Račun za državu za zaprimanje i slanje e-računa.

Tehničku prilagodbu vašeg računovodstvenog programa obavljate vi, odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg programa (sistem integrator). 

Integraciju računovodstvenog programa s web servisom e-Račun za državu provodi dobavljač vašeg programa, a Fina osigurava besplatnu podršku koja podrazumijeva dostupnu tehničku dokumentaciju, konzultacije i testiranja. 

 

S dobavljačem računovodstvenog programa možete provjeriti je li već napravio integraciju s web servisom e-Račun za državu. U tom slučaju jedino što je potrebno s vaše strane je izvršiti postupak registracije.
 
 

Integracija računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu 

 1. Prilagodba i povezivanje računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu

  Da biste mogli tehnički povezati servis e-Račun za državu i svoj računovodstveni program, potrebno je računovodstveni program prilagoditi za kreiranje, slanje i zaprimanje e-računa sukladno EU normi za e-Račun EN 16931. 

  Prilagodbu i integraciju programskog rješenja s web servisom e-Račun za državu moguće je izvršiti uz pomoć Fininog integracijskog modula ili na temelju tehničke specifikacije.

  Prilagodba i integracija uz pomoć integracijskog modula
  S ciljem jednostavnije integracije sa servisom e-Račun za državu, Fina je izradila integracijski modul čija je svrha olakšati potpisivanje poruke i samu integraciju korisnika s web servisom.
   
  Integracijski modul je besplatan i možete ga zatražiti dostavom  Zahtjeva za integracijski modul.

  Integracijski modul:
  - pokreće sam korisnik,
  - korisnik prema modulu šalje REST zahtjev,
  - modul kreira SOAP poruku s UBL računom,
  - modul potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te
  - šalje prema web servisu Fine.

  Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sam dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

  Zahtjev je potrebno poslati na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.

  Prilagodba i integracija na temelju tehničke specifikacije
  Integraciju slanja i zaprimanja e-računa prema EU normi možete izvršiti i sami prema sljedećoj tehničkoj specifikaciji:
  Tehnička specifikacija za povezivanje sa servisom e-Račun za državu putem PKI metode
  Technical specification - Web services for invoicing the government using the PKI method
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima sinkronom obradom*
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima asinkronom obradom**
  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1.)
 2. Testiranje u demo okolini servisa e-Račun za državu

  Nakon prilagodbe računovodstvenog programa, slijedi testiranje u demo okolini servisa e-Račun za državu. Kako biste započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo certifikat, možete ga koristiti i za potrebe testiranja u demo okolini.

  Za registraciju u demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Pristupnicu za servis e-Račun za državu - na pristupnici označiti "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za poslužitelj***
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija za početak rada sa servisom e-Račun za državu direktno iz računovodstvenog programa

  Nakon testiranja u demo okolini potrebno je izvršiti registraciju na servis e-Račun za državu za direktan rad iz računovodstvenog programa.

  Više informacija o registraciji na servis možete pronaći ovdje.

 

*Sinkrona obrada podrazumijeva zaprimanje metodom dohvata e-računa preko web servisa na strani Fine.
**Asinkrona obrada podrazumijeva slanje e-računa prema web servisu koji se nalazi na strani vašeg programskog rješenja.
***Ispunjavate u slučaju korištenja web servisa s asinkronom obradom poruke (slanje e-računa prema web servisu na strani vašeg programskog rješenja).

Pristup servisu e-Račun za državu direktno iz vašeg računovodstvenog programa 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjeraka)


  U slučaju integracije putem web servisa s asinkronom obradom poruke (slanje e-računa prema web servisu na strani vašeg sustava) preduvjet je poslužiteljski certifikat izdan od strane Fine ili drugog povjerljivog izdavatelja certifikata*. Potrebno je popuniti: 
  Zahtjev za izdavanje poslužiteljskog certifikata (SSL) za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica
  (Pripremite 2 primjeraka)

  Potrebu za izdavanjem poslužiteljskog certifikata možete provjeriti sa svojim integratorom.

  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više organizacijskih jedinica koje će samostalno razmjenjivati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više organizacijskih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno (ako posjedujete certifikat istu nije potrebno predavati).

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 

*Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum, ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).

**Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik uz dobivenu Punomoć treba dostaviti i ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu za svoj pravni subjekt na kojoj označava pravo korisnika „Prava u ime obveznika javne nabave“.