Kako radimo

Želimo biti nezaobilazan partner javnom sektoru i gospodarstvu u poslovanju i stvaranju naprednijeg društva.

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Fina od Vas prikuplja osobne podatke u svrhu pružanja ugovorene usluge te ih čuva sukladno propisima Europske unije i Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaše podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovorene usluge, a nakon toga ih na siguran način brišemo, u rokovima određenim zakonskim propisima ili internim aktima definiranima za pojedinu uslugu.

Finine usluge za fizičke osobe (Ispitanike) za koje Fina ima ulogu voditelja obrade su sljedeće:

 • e-Račun,
 • e-Račun za državu,
 • e-Potpis u oblaku,
 • kvalificirani elektronički vremenski žig,
 • digitalni certifikati,
 • Fina e-Arhiv,
 • Web e-potpis,
 • e-HZMO,
 • e-Porezna,
 • e-Trošarina,
 • e-HZZO,
 • sigurnosni sefovi,
 • trezoriranje,
 • financiranje fondovima EU,
 • priprema i provedba EU projekata,
 • Finine edukacije,
 • info.BIZ.

Fina zaprima zahtjeve za ispunjenje Vaših prava vezano uz Vaše osobne podatke isključivo za prethodno navedene usluge, odnosno za obrade osobnih podataka u kojima je Fina voditelj obrade.
Reklamacije na kvalitetu usluge (neovisno o zaštiti osobnih podataka) možete podnijeti na način propisan za pojedinu uslugu.

Način ostvarenja vaših prava vezanih uz vaše osobne podatke u Fini:

 • Uvid u Vaše osobne podatke (pristup osobnim podacima)
  Od Fine možete dobiti potvrdu o tome obrađuje li Fina Vaše osobne podatke u okviru određene usluge, odnosno možete dobiti uvid u Vaše osobne podatke, podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi osobno, uz predočenje osobne iskaznice za građane RH, odnosno putovnice za strane državljane i dostavu OIB-a, na Fininim lokacijama s popisa.
 • Pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka radi točnosti podataka, ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za ugovorene ili zakonske svrhe te preuzimanje (prijenos) Vaših osobnih podataka iz Fininih sustava, ovisno o pravnoj osnovi, možete ostvariti na šalteru za konkretnu uslugu za koju želite ostvariti pravo, u Fininim poslovnicama.
 • Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako mislite ili znate da se Vaši podaci u Fini obrađuju nepravilno na bilo koji način, možete podnijeti na Fininim lokacijama s popisa ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, www.azop.hr, e-pošta: azop@azop.hr.

 

Adresa e-pošte Fininog Službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@fina.hr

Kontakt

Službenik za zaštitu osobnih podataka

dpo@fina.hr