Broj ovrha na novčanim sredstvima potrošača i poslovnih subjekata na dan 31. kolovoza 2022.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. kolovoza 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.350 poslovnih subjekata, što je za 172 poslovna subjekta ili 1,2% više u odnosu na srpanj 2022. g. i 567 poslovnih subjekata ili 3,8% manje u odnosu na kolovoz 2021. godine.

09.09.2022.

Broj ovrha na novčanim sredstvima potrošača i poslovnih subjekata na dan 31. kolovoza 2022.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4 milijarde kuna (glavnica), što je za 279,4 milijuna kuna (6,5%) manje u odnosu na srpanj 2022. godine, a 404,5 milijuna kuna (9,2%) manje u odnosu na kolovoz 2021. g.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. kolovoza 2022. g.,  evidentirana su 232.304 potrošača, što je za 0,4% manje nego u prethodnom mjesecu, a 3,7% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,4 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,6% manje u odnosu na srpanj 2022., a 2,1% više u odnosu na kolovoz 2021. godine.

Detaljnije informacije: 

Informacija o neizvršenim osnovama poslovnih subjekata i potrošača - kolovoz 2022. 

 

Česta pitanja potrošača vezana uz ovrhe na novčanim sredstvima

Primanja i naknade koje su izuzete od ovrha