Klijenti određenih banaka mogu od danas online dostavljati bezgotovinske naloge za prijenos
04.05.2020.

Klijenti određenih banaka mogu od danas online dostavljati bezgotovinske naloge za prijenos

Online servisom za predaju dokumentacije bezgotovinske naloge za plaćanje mogu predati klijenti koji se i inače opslužuju u Fini i koji su klijenti sljedećih banaka: 
BKS BANK AG - Glavna podružnica Hrvatska, Croatia banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., J&T banka d.d., OTP banka d.d., Partner banka d.d. i Samoborska banka d.d.

Korištenje online servisa zapredaju dokumentacije je jednostavno, nije potrebna registracija na sustav. 

>> Više informacija o dostavi bezgotovinskih naloga putem online servisa

Fina je online servis za predaju dokumentacije uspostavila kako bi građanima i poslovnim subjektima olakšala dostavu različitih dokumenata u okolnostima epidemije koronavirusa i smanjivanja fizičkih kontakata na najmanju moguću mjeru.