Podaci iz Registra stvarnih vlasnika su javno dostupni

Od danas je omogućen uvid u Registar stvarnih vlasnika putem sustava e-Građani

19.02.2020.

Podaci iz Registra stvarnih vlasnika su javno dostupni

Sukladno članku 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017 i 39/19) domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama na stranici https://rsv.fina.hr/RSV-javnost/login dostupni su podaci o stvarnom vlasniku - fizičkoj osobi/fizičkim osobama konkretnog pravnog subjekta ili trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranog prava.

 

Dostupni su slijedeći podaci o stvarnome vlasniku:

  • ime i prezime, 
  • država prebivališta,
  • mjesec i godina rođenja,
  • državljanstvo i
  • priroda i opseg stvarnoga vlasništva.

 

Uvid u podatke iz Registra stvarnih vlasnika omogućen je bez naknade putem sustava e-Građani