Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2022. godini

Poslovni rezultati pojedinog poduzetnika (ukupni prihodi, ukupni rashodi, dobit prije i poslije oporezivanja itd.), analiziraju se prema podacima iskazanim u godišnjem financijskom izvještaju.

20.07.2023.

Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2022. godini

Temeljem tih financijskih podataka, utvrđuje se uspjeh ili neuspjeh poslovanja u nekoj poslovnoj godini, kako za pojedinog poduzetnika, tako i kumulativno za sve poduzetnike analizirajući podatke prema različitim kriterijima (veličina, vlasništvo, djelatnosti itd.). Poslovni se rezultati mogu mjeriti i izvedenim pokazateljima, stavljanjem u odnos određenih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja. U ovom prikazu izvedeni su pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti za sve poduzetnike Hrvatske, obveznike poreza na dobit bez financijskih institucija. 

U 2022. godini, u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su pokazatelji ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja (ekonomičnost ukupnog i redovnog poslovanja, rentabilnost prometa i rentabilnost ukupne imovine), povećani su rashodi po zaposlenom te je smanjena produktivnost po zaposlenom mjerena dobiti po zaposlenom. Povećana je produktivnost rada (mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom), dok su pokazatelji likvidnosti i financijske stabilnosti, kao i pokazatelji zaduženosti, ostali na približno istoj razini kao i prethodne godine. 

Više informacija dostupno je u info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju.

Cijeli članak: Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2022.

Tablice: Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2022.