Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu

Rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu je 30. lipnja 2020. Izvještaje je moguće predati putem interneta - 24 sata dnevno/7 dana u tjednu, poštom ili u Fininim poslovnicama.

19.06.2020.

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu

Financijska agencija poziva obveznike da na vrijeme dostave svoj godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2019. godinu. Rok za dostavu GFI-a za statističke i druge potrebe je 30. lipnja 2020. godine, a u svrhu javne objave u roku od osam mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. lipnja, predajom GFI-a za statističke i druge potrebe te u svrhu javne objave (svrha predaje 3).

Do 30. lipnja 2020. godine u 15:30 sati, u Registru godišnjih financijskih izvještaja, od ukupno 171.388 obveznika predaje, zaprimljeno je 120.885 godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, za statističke i druge potrebe i/ili za statističke i druge potrebe i javnu objavu.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Financijska agencija ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti: