Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. lipnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

21.08.2017.

Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2017.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,4 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija (13,2 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka županija (12,1 %).

 

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2017.