Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.3.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

12.05.2017.

Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.3.2017.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,4 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,3 %), Osječko-baranjska (12,4 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska županija (12,0 %).

 

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.3.2017.