Pregled zbirnih podataka iz sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača

Objavljujemo pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Jednostavni postupak stečaja potrošača.

18.09.2023.

Pregled zbirnih podataka iz sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine, kada je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (NN broj: 67/2018) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu. 

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama: 

  • broj poslanih Poziva potrošaču na dostavu očitovanja, 
  • broj Poziva potrošaču na dostavu očitovanja objavljenih na e-oglasnoj ploči sudova, 
  • broj Poziva potrošaču na dostavu adrese objavljenih na e-oglasnoj ploči sudova,
  • broj zaprimljenih Očitovanja potrošača, 
  • pregled broja poslanih Prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača po sudovima,

Pregled zbirnih podataka iz sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača za razdoblje od 1.1.2019. do 18.9.2023.


Informacije, zakonski okvir i popis savjetovališta o jednostavnom postupku možete pogledati ovdje.