Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2017. godini

Povodom Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja 156 poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa.

12.02.2019.

Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2017. godini

Od 156 poduzetnika njih 125 bilo je u privatnom vlasništvu, 22 u mješovitom vlasništvu, a preostalih devet u državnom vlasništvu. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i dr. potrebe, kod poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2017. godini  bilo je 839 zaposlenih, koji su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 249,5 milijuna kuna i neto dobit u iznosu od 9,2 milijuna kuna. U djelatnosti emitiranja radijskog programa najveći ukupni prihod u 2017. godini ostvario je mali poduzetnik RADIO CROATIA d.o.o. u iznosu od 28,7 milijuna kuna. Prvi po ostvarenoj neto dobiti je mali poduzetnik OBITELJSKI RADIO d.o.o., s 4,8 milijuna kuna. 

Najviše poduzetnika, čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa, u 2017. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (36), a slijedi Splitsko-dalmatinska županija (11), Zagrebačka i Osječko-baranjska sa po devet poduzetnika, a najmanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa bilo je u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji (po dva). Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u promatranoj djelatnosti iznosila je 4.592 kune u 2017. godini, odnosno 3,4 % više nego prethodne godine te za 14,5 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.372 kune).

U proteklih 10 godina broj poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa smanjen je za 6 %, s 166 na 156 poduzetnika, broj zaposlenih manji je za 660 (44 %), ukupan prihod manji je za 415,0 milijuna kuna (62,5 %), a neto dobit ostala je na približno istoj razini (manja je 1,2 %). Prosječna mjesečna neto plaća porasla za 15,7 %, a  na razini svih poduzetnika porasla je za 18,2 %. Prihod po zaposlenom kod poduzetnika u pravnim djelatnostima u 2008. godini iznosio je 415,0 tisuća kuna, a u 2017. godini bio je manji i iznosio je 297,4 tisuće kuna.

 

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2017

 

Prilog: Tablice i rang liste za poduzetnike u djelatnosti emitiranja radijskog programa

 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).