Stanje blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija - 31.3.2019.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2019. godine u blokadi je bilo 261.025 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 17,12 milijardi kuna. 

13.05.2019.

Stanje blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija - 31.3.2019.

Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 165.620 (udio od 63% ukupnog broja blokiranih građana), dok je žena 95.405 (udio od 37% ukupnog broja blokiranih građana). Od 17,12 milijardi duga, na muškarce se odnosi 12,40 milijardi kuna (udio 72%), a na žene preostalih 4,71 milijardi kuna (udio 28%).

Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Požeško-slavonskoj županiji (68%), a najmanji u Gradu Zagrebu (61%), a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Gradu Zagrebu (39%), a najmanji u Požeško-slavonskoj županiji (32%).

U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana veći je za 1%, a u iznosu ukupnog duga je manji za 1%.

 

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade gradana po rodnom kriteriju na razini županija 31.3.2019

 

Prilog: Broj dužnika i iznos duga prema rodnom kriteriju-31.3.2019.