Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama - kako doznati podatke o prestanku provedbe ovrhe radi otpisa duga?

Financijska agencija je automatski obustavila provedbu ovrhe za sve dugove prema vjerovnicima grupe I., koji su sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama otpisani samim stupanjem zakona na snagu 21. srpnja 2018. godine.

25.07.2018.

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama - kako doznati podatke o prestanku provedbe ovrhe radi otpisa duga?

Financijska agencija je automatski obustavila provedbu ovrhe za sve dugove prema vjerovnicima grupe I., koji su sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama otpisani samim stupanjem zakona na snagu 21. srpnja 2018. godine.

Fina će svim vjerovnicima čije potraživanje je prestalo temeljem navedenog zakona dostaviti izvješće s podacima o kojim dugovima, ondnosno iz kojih ovršnih isprava je dug otpisan i provedba ovrhe obustavljena.

Vjerovnici su dužni, u roku od 60 dana od izvršenog otpisa, obavijestiti svoje dužnike o prestanku obveze (primjerice, ako se radi o upravnom ili sudskom postupku, ovršeniku će biti dostavljeno rješenje o obustavi, ako se radi o izvansudskoj ovrsi ovršeniku će biti poslan dopis u kojemu se o otpisu obavještava i sl.).

Svi građani koji koriste sustav e-Građani, u Osobni korisnički pretinac su dobili obavijest o deblokadi računa, ako su im računi uslijed otpisa duga i deblokirani (obavijest o deblokadi Fina uobičajeno šalje građanima uvijek kada su deblokirani, bez obzira da li je ovrha prestala zbog otpisa duga, naplate, obustave ili slično).

Građani koji koriste sustav e-Građani, na dan 1. kolovoza 2018. godine u Osobni korisnički pretinac dobit će poruku sa stanjem blokade (popis osnova za plaćanje, trajanje blokade), gdje mogu vidjeti koje ovrhe su im još uvijek aktivne, odnosno koje se provode i za koji iznos (obavijest o stanju duga Fina uobičajeno šalje blokiranim građanima svakog prvog radnog dana u mjesecu bez obzira da li je u međuvremenu bilo promjena u smislu naplate, obustave i sl.).

Svi građani koji nisu sigurni ili žele znati jesu li obuhvaćeni otpisom duga i prije nego što su obaviješteni od strane vjerovnika, mogu u poslovnicama Fine bez naknade dobiti sve podatke o otpisanom dugu, odnosno podatke o osnovi za plaćanje i vjerovniku prema kojem je otpisan dug temeljem zakona. Navedeni podaci se, zbog propisa o zaštiti osobnih podataka ne mogu distribuirati e-mailom i telefonom.

Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina, koji ima OIB i posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica. Ako građanin ne posjeduje vjerodajnicu, izdavanje elektroničke vjerodajnice (ePass i mToken) može zatražiti u poslovnicama Fine temeljem ispunjene pristupnice. Uslugama se može pristupiti putem internetskih stranica Središnjeg državnog portala ili izravno putem stranice Osobnog korisničkog pretinca. Korisničkim stranicama e-Građani može pristupiti samo registrirani korisnik.

Fina redovito dostavlja podatke o ovrhama u sustav e-Građani i građanima koji su kreirali svoj Osobni korisnički pretinac dostavlja poruke iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje. Više informacija o Osobnom korisničkom pretincu