Što je Osobni korisnički pretinac (OKP)

Osobni korisnički pretinac je osnovna usluga sustava e-Građani koja omogućuje primanje elektroničkih poruka tijela javne uprave i Fine.
Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina, koji ima OIB i posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica. Izdavanje elektroničke vjerodajnice (ePass i mToken) može se zatražiti u Fininim poslovnicama. 

Sustavu e-Građani se može pristupiti putem internetskih stranica Središnjeg državnog portala ili izravno putem stranice Osobnog korisničkog pretinca.

Korisničkim stranicama može pristupiti samo registrirani korisnik.


Informacije o blokadi i deblokadi računa putem sustava e-Građani

Financijska agencija u Osobni korisnički pretinac dostavlja podatke iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje i to kroz sljedeće poruke:

 1. Obavijest o početku blokade računa
  Sadrži sljedeće podatke: broj osnove za plaćanje temeljem koje su računi ovršenika blokirani, ovrhovoditelja po osnovi za plaćanje i ukupan iznos blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac.
 2. Obavijest o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti bez blokade računa
  Sadrži sljedeće podatke: obavijest da je zaprimljena nova osnova za plaćanje na izvršenje u Finu, broj osnove za plaćanje i informaciju da je ista osnova za plaćanje u cijelosti izvršena.
 3. Obavijest o primitku nove osnove za plaćanje za građanina čiji su računi već od ranije blokirani
  Sadrži sljedeće podatke: broj novozaprimljene osnove za plaćanje, ovrhovoditelja iz novozaprimljene osnove za plaćanje i ukupan iznos blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac.
 4. Obavijest o stanju blokade
  Fina ovu obavijest dostavlja 1. radni dan u mjesecu, s podatkom o ukupnom iznosu blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac i podatkom o broju dana neprekidne blokade.
 5. Obavijest o deblokadi računa.
 6. Obavijest o objavi Poziva na očitovanje za provedbu JPSP
  Obavijest sadrži informaciju da je na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova za potrošača objavljen Poziv na očitovanje za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sukladno čl. 79.b Zakona o stečaju potrošača.

Sve navedene poruke dostavljaju se korisniku bez naknade u njegov Osobni korisnički pretinac, odmah po nastanku događaja blokade računa, primitka nove osnove za plaćanje ili deblokade računa.