Usluga arhiviranja dokumentacije, mikrofilma i drugih medija

Arhiviranje izvorne dokumentacije, mikrofilma i drugih medija u skladu sa svim pravilima arhivske struke.

Svoju izvornu dokumentaciju, mikrofilmove i druge medije možete pohraniti u Fini, u skladu s pravilima arhivske struke.

Dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

 • pohrana izvorne dokumentacije u posebno uređenom prostoru za pohranu,
 • pohrana dokumentacije na mikrofilmu, što omogućava pohranu velike količine podataka koji se mogu dugoročno arhivirati (mikrofilmski svitak može pohraniti oko 10.000 slika što bi odgovaralo sadržaju otprilike 20 registratora čime je moguće sadržaj 20 registratora staviti u džep),
 • pohrana dokumentacije, podataka i drugog gradiva na elektroničkim ili optičkim medijima, ako vam je potrebna laka dostupnost i jednostavna pretraživost dokumentacije,
 • arhiviranje izvadaka na CD-u, usluga namijenjena svim obveznicima platnog prometa koji svakodnevno dobivaju izvještaje o stanju i prometu po svojim računima u obliku papirnatih izvadaka. Ovakvo arhiviranje omogućava vam jednostavno pretraživanje po svim parametrima izvatka, a usluga je dostupna za razdoblje od 1996. do danas. CD zamjenjuje papirnate izvatke, što znači da više niste obvezni čuvati izvatke u papirnatom obliku.
Arhivirana dokumentacija čuva se u posebno uređenom arhivskom prostoru prema najvišim standardima arhivske struke.
Vaš sadržaj pohranjen na svim oblicima elektroničkih ili optičkih medija, odnosno na prijenosnom disku, čuvamo u vrhunskim mikroklimatskim i mikrobiološkim uvjetima koji osiguravaju dugoročno očuvanje izvornog sadržaja dokumentacije.

Preuzimanje i prijevoz

Naši će djelatnici osigurati prikupljanje dokumentacije na vašoj adresi, preuzeti je te je pohraniti u Fini.

Dostupnost dokumentacije 

Sva dokumentacija pohranjena u Fini dostupna vam je na zahtjev u svakom trenutku. Isporuku  tražene dokumentacije možete ugovoriti sukladno svojim potrebama, a dostupna vam je dostava putem e-pošte, telefaksa, poštanske pošiljke ili osobno na vašu lokaciju.

Povjerljivost dokumentacije

Sadržaj dokumentacije označava se jedinstvenom oznakom koja je povezana sa Aplikacijom / sustavom za dohvat i pretraživanje. Sadržaj dokumentacije je povjerljiv i dostupan samo vašim i našim ovlaštenim djelatnicima.


Pretraživanje dokumentacije putem aplikacije Pohrana izvorne dokumetacije

Aplikacija Pohrana izvorne dokumentacije omogućava:

 • pregled i kontrolu pohranjene dokumentacije - pretragu pohranjene dokumentacije prema opisu tehničke jedinice (npr.registrator, fascikl, mapa i sl.),
 • dostava pohranjene dokumentacije,
 • preuzimanje i pohranu nove dokumentacije,
 • potpunu kontrolu nad razinama ovlasti osoba koje imaju pristup podacima o tehničkim jedinicama.

Aplikacija funkcionira tako da svaki pojedini korisnik unutar poslovnog subjekta može dobiti ovlasti pristupa pojedinim dokumentima. Ovlaštena osoba subjekta određuje razinu ovlasti koje korisnici imaju.

 

Aplikaciji možete pristupiti:

 • uz korištenje FINA e-kartice/USB tokena - ulaz u aplikaciju nalazi se ovdje ili,
 • uz korištenje korisničkog imena i lozinke - ulaz u aplikaciju nalazi se ovdje.

Dodatne informacije o načinu dobivanja korisničkog imena i zaporke potražite kod našeg osoblja na broj telefona: 01/612 7657.

 

Usluga najma aplikacije za pohranu dokumentacije namijenjena je:

 • svima koji ne žele eksterno pohraniti fizičku dokumentaciju (papirnu, mikrofilm),

 • svima koji imaju vlastiti arhiv, arhivski ili spremišni prostor a teško se snalaze kod pohrane, vođenja i pretrage fizičke dokumentacije,

 • svima koji žele smanjiti vrijeme u pronalaženju svoje fizičke dokumentacije.

Ugovaranje usluge i sve dodatne informacije o usluzi možete saznati na brojeve telefona 01 630 45 49, 01 612 7275, 01 612 71 21, 01 612 71 85 ili putem e-pošte adc@fina.hr.