BONPLUS

BONPLUS je proširena verzija bonitetne informacije koja vam pomaže u poslovnom odlučivanju

BONPLUS je proširena verzija bonitetne informacije koja sadrži još kvalitetnije, jasnije i preglednije podatke i informacije koje su lako razumljive i mogu vam pomoći u poslovnom odlučivanju.

Bonitetna informacija BONPLUS sadrži i ocjenu kreditnog rejtinga, odnosno procjenu buduće sposobnosti poduzetnika da svoje obveze ispunjava u preuzetim rokovima, iskazanu ocjenom od 1 do 15 prema Fininoj rejting skali.

Zahvaljujući sadržaju te količini podataka i informacija, bonitetna informacija BONPLUS pogodna je za prezentiranje i dokazivanje vlastite financijske sposobnosti (uz zahtjev za kredite i u natječajnim postupcima), a isto tako i za procjenu (provjeru) financijske sposobnosti poslovnih partnera (sadašnjih i potencijalnih/budućih). Možemo je izraditi odmah po primitku potpunog i točnog godišnjeg financijskog izvještaja.

BONPLUS se temelji na skupu podataka i informacija iz više različitih izvora. Koriste se sljedeći izvori podataka i informacija:

 • Registar godišnjih financijskih izvještaja – podaci iz financijskih izvještaja za tri poslovne godine

 • Jedinstveni registar računa – dnevno ažurni podaci o računima poduzetnika

 • Registar trgovačkog suda

BONPLUS, osim osnovnih podataka o poduzetniku, sadrži i sljedeće:

Podaci i informacije:

 • o registraciji društva (mjesto i datum osnivanja)
 • o obliku vlasništva te članovima Uprave i većinskim vlasnicima
 • o popisu djelatnosti za čije je obavljanje poduzetnik registriran
 • o iznosu temeljnog kapitala

Financijske informacije tijekom posljednje tri godine:

 • o imovini i izvorima sredstava
 • o rezultatima poslovanja
 • o pokazateljima poslovanja s objašnjenjima

Ocjenu kreditnog rejtinga

 • procjena buduće sposobnosti poduzetnika da svoje obveze ispunjava u preuzetim rokovima

BONPLUS će vam omogućiti sljedeće:

 • najbolju promociju i potvrdu uspješnosti vlastitoga poduzeća

 • nov pogled na poduzetnika kojeg procjenjujete

 • pomoć u izboru poslovnog partnera

 • praćenje aktivnosti konkurentskih poduzeća

BONPLUS se izdaje na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

BONPLUS možete zatražiti:

 • U svim Fininim poslovnicama i poslovnim jedinicama

 • putem telefaksa (brojeve telefaksa Fininih poslovnica pogledajte u popisu)

 • elektroničkom poštom na bonplus@fina.hr

Tražene bonitetne informacije preuzimate:

 • osobno u poslovnicama Fine u popisu 

 • poštom, ako ste tako naveli prilikom predaje zahtjeva

 • elektroničkom poštom*

Bonitetne informacije izdaju se temeljem pisanog zahtjeva.

*Napomena: BONPLUS dostavljen u elektroničkom obliku, elektronička je isprava potpisana elektroničkim potpisom i ima istovjetnu pravnu snagu ispravama na papiru ako se njegova upotreba i promet provode sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05, u daljnjem tekstu Zakon).

To, između ostaloga, znači da se BONPLUS može koristiti u pravnom prometu samo ako je prezentiran u elektroničkom obliku na nekome od elektroničkih medija: CD/USB stick/disketa, ako je dostavljen e-poštom i slično.

Prema Zakonu, svaka fizička i pravna osoba samostalno i izričito odlučuje o prihvaćanju upotrebe i prometa elektroničkih isprava za svoje potrebe. Stoga preporučujemo da provjerite prihvaća li poslovni subjekt kojem šaljete BONPLUS upotrebu i promet elektroničkih isprava.

Važno: elektronički BONPLUS ispisan na papiru pomoću pisača nije elektronički BONPLUS niti BONPLUS u papirnatom obliku. To znači da elektronički BONPLUS ispisan na papiru pomoću pisača nema pravnu snagu elektroničke isprave niti isprave na papiru.

Fina ne ovjerava ispis elektroničkih isprava BONPLUS-a koje su ispisane na pisaču. 

BONPLUS se izdaje na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

BONPLUS*

 

 

1 izdani primjerak

primjerak

66,10 EUR (498,00 HRK)

drugi i svaki sljedeći istovjetni primjerak u istoj narudžbi

primjerak

27,21 EUR (205,00 HRK)

drugi i svaki sljedeći različiti primjerak u istoj narudžbi

primjerak

56,28 EUR (424,00 HRK)

Provjera vjerodostojnosti izdane informacije o bonitetu (BONPLUS) na tražiteljev zahtjev

primjerak/potvrda

13,54 EUR (102,00 HRK)

Potvrda o razlozima neizdavanja informacije

primjerak/potvrda

13,54 EUR (102,00 HRK)

 

* Cijene su izražene u eurima i kunama. PDV je uključen u cijenu. Naknada se naplaćuje unaprijed ili u skladu s ugovorom.

Ako ste s Finom dogovorili mjesečni obračun troškova za usluge preuzimanja i/ili isporučivanja određenog broja (minimalno 200 primjeraka u godinu dana) BONPLUS informacija odobravamo količinske popuste:

- 10% na 200 do 499 primjeraka

- 15% na 500 do 999 primjeraka

- 20% na 1000 do 1499 primjeraka

- 25%za više od 1500 primjeraka

Cijene obrazaca BONPLUS na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku su jednake.

 

PREUZIMANJE BONPLUS

 

Grad

Telefon

Telefaks

Bjelovar

043/666-211

043/666-241

040/666-211

Čakovec

040/371-027

040/371-022

040/371-067

Dubrovnik

020/431-308

020/431-321

020/431-360

Gospić

053/561-505

053/561-517

020/431-360

Karlovac

047/627-177

047/627-103

047/627-211

047/627-134

 

047/627-124

Koprivnica

048/656-223

048/656-218

048/656-221

Kutina

044/569-638

044/683-071

Našice

031/228-854

031/228-825

031/228-880

Osijek

031/222-116

031/222-114

031/222-284

031/222-116

031/222-114

031/222-290

Požega

034/290-911

034/290-913

034/290-916

034/290-995

Pula

052/526-178

052/526-163

052/526-177

Rab

051/206-720
051/206-713

051/206-725

Rijeka

051/206-627
051/206-661
051/206-633

051/206-533

Slavonski Brod

035/212-008

035/212-021

035/212-071

Split

021/303-748

021/303-741

021/303-740

021/303-956

Šibenik

022/209-201

022/209-237

022/218-952

Varaždin

042/391-260

042/391-218

042/391-238

042/212-323

Vinkovci

032/343-178

032/343-176

032/343-105

032/343-129

Vukovar

032/455-323

032/455-325

032/455-344

Zabok

049/226-266

049/226-155

049/226-116

Zadar

023/353-012

023/353-082

023/353-090

023/250-726

Zagreb

01/612-7426

01/612-7197

01/612-7128

01/612-7522