Centralizirani obračun plaća

COP je cjelovit sustav za praćenje rashoda i kadrovsku evidenciju zaposlenih u javnom sektoru.

Centralizirani obračun plaća (COP) je jedinstven, centraliziran, poslovno-informatički sustav za podršku upravljanja rashodima vezanim za troškove ljudskih resursa u javnom sektoru.*

Osigurava obračun i isplatu plaća za više od 2.100 institucija javnog sektora.

*Ugovorom o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima od 25.10.2013. godine, Vlada RH je Financijskoj agenciji povjerila poslove uspostave i podrške informatičkog sustava.

 

COP vam omogućava obračun plaća za institucije javnog sektora po jedinstvenim pravilima, kao i kvalitetno izvješćivanje o isplaćenim plaćama na razini cijelog sustava, grupa institucija, institucija i pojedinačno zaposlenika sa svom analitikom.*

*Ugovorom o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima od 25. listopada 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske je Financijskoj agenciji povjerila poslove uspostave i podrške informatičkog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. Vlada RH kao Naručitelj uspostave, dobiva cjelovit sustav u okviru kojeg može pratiti rashode za zaposlene u javnom sektoru koji se osiguravaju iz državnog proračuna. Sustav osigurava različite oblike izvješća te mogućnost simulacije obračuna pod okolnostima promijenjenih uvjeta, što sve zajedno daje osnovu za jasno i transparentno upravljanje istima. Povrh upravljanja rashodima, Vlada ima uvid u kompletnu kadrovsku evidenciju zaposlenih u javnom sektoru.


Pristup sustavu

Kao preduvjet za pristup sustavu COP morate posjedovati digitalni certifikat  s dodijeljenim pravom pristupa sustavu. Certifikat se izdaje u ime poslovnog subjekta te glasi na ime i prezime osobe ovlaštene za uporabu servisa.


Za pristup sustavu COP trebate:

Pravo pristupa servisu COP mogu se dodati na postojeće, već izdane certifikate.

Način popunjavanja Pristupnice opisan je u dokumentu Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podacima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.

Cjenik

Cijene digitalnih certifikata određuju se prema važećem Cjeniku usluga Financijske agencije:

Godišnja naknada za rad u Informacijskom sustavu COP

Usluga

Cijena EUR Cijena HRK

1 certifikat - prva godina

18,45 139,00

1 certifikat - druga godina i svaka sljedeća

9,22 69,50

2 certifikata - prva godina

25,88 195,00

2 certifikata - druga godina i svaka sljedeća

12,94 97,50

U cijene nije uračunat PDV.

Općim uvjetima za korištenje servisa Registra uređuju se odnosi između Financijske agencije kao pružatelja usluge korištenja servisa Registra s institucijama, u svrhu ostvarivanja prava pristupa podacima Registra.

Otkazivanje prava sustavu COP

Za otkazivanje prava pristupa podacima servisa COP trebate dostaviti popunjen i ovjeren obrazac Zahtjev za otkazivanjem prava  u registracijski ured Fine. Zahtjev za otkazivanjem prava dostavlja se kada se želi opozvati pravo pristupa servisu, a certifikat je i dalje važeći (npr. na certifikatu su dodijeljeni pristupi različitim servisima).

Način popunjavanja Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava opisan je u dokumentu Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podacima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.

 

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu

20. studenoga 2018.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/2016, čl.47) propisuje se obveza poslodavca, za radnike i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak.

Godišnji obračun poreza i prireza porezu na dohodak (GOPP) potrebno je sastaviti u mjesecu prosincu tekuće godine, najkasnije do 31.12. Detaljnije upute za rad u sustavu COP možete pronaći u Dokumentima.

 

Jedinstveni pregled osnovnih modela "poziva na broj" - nova verzija

20. kolovoza 2018.

Obavještavamo vas da je od 4. kolovoza 2018. godine u primjeni nova verzija Jedinstvenog pregleda osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja.

Jedinstveni pregled dopunjen je novim modelom poziva – Model HR19 – koji se koristi samo za uplate naknada u korist računa Fine, sukladno Pravilniku o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Novu verziju dokumenta možete preuzeti pod "Dokumenti".

 

SEPA (Single Euro Payments Area) - jedinstveno područje plaćanja u eurima

2. lipnja 2016. 

SEPA je područje  na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj primjene SEPA pravila i tehničkih standarda na kreditne transfere u kunama je olakšavanje i priprema cjelokupnog platnog sustava za buduće uvođenje eura kao službene valute RH.

Od 6. lipnja 2016. godine ukida se Zbrojni nalog u elektroničkom obliku (txt datoteka) i za provođenje naloga u datoteci uvodi se u primjenu poruka pain.001 (xml poruka) te će se isti zaprimati isključivo u propisanom SEPA formatu (poruka pain.001). Obrasci HUB 3 i nakon 6. lipnja 2016. ostaju u primjeni kao i danas.

Migracijom na SEPA kreditni transfer, bit će omogućeno aplikativno preuzimanje novog formata zbrojnog naloga iz servisa COP sukladno zahtjevima SEPA-e, odnosno poruke pain.001.

Testiranje naloga prema SEPA pravilima odrađeno je od strane Fine te korisnici servisa COP ne trebaju raditi dodatna testiranja.

Više detalja o SEPA kreditnom transferu možete pronaći ovdje.