Digitalizacija dokumentacije i arhiviranje

Digitalizacija donosi ubrzavanje te optimizaciju poslovanja. Fina nudi sve usluge digitalizacije dokumentacije, od pripreme do završne obrade, uz siguran pristup, nepromjenjivost i dugoročno očuvanje.

Usluga arhiviranja dokumentacije, mikrofilma i drugih medija

Arhiviranje izvorne dokumentacije, mikrofilma i drugih medija u skladu sa svim pravilima arhivske struke. Više informacija

Usluga digitalizacije dokumenata

Digitalizacija dokumentacije u kratkom vremenskom roku, uz obradu i indeksiranje radi jednostavnije pretraživosti. Više informacija

Usluga elektroničkog arhiviranja

Usluga arhiviranja svih digitaliziranih ili digitalnih dokumenata. Više informacija

Usluga mikrofilmiranja

Usluga pohrane dokumentacije na mikrofilmu, što je pogodno za dugoročno čuvanje. Više informacija

Usluga uništavanja (FINA safeCut)

Uništavanje dokumentacije koju je potrebno ukloniti na siguran način. Više informacija

Konzultantske usluge i usluge uređivanja dokumentacije

Ugovorite s Finom sustav arhiviranja dokumenata i uvedite promjene u dokumentacijski proces.  Više informacija

Usluga prijevoza

Siguran i brz prijevoz dokumentacije službenim Fininim vozilom.  Više informacija

Ulaz u aplikacije

Pogledajte video

FINA.doc - Usluge digitalizacije dokumentacije i arhiviranja