Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Dostava zahtjeva vezanih za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Putem online servisa za predaju dokumentacije mogu se dostaviti sljedeći zahtjevi:

  • zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu,
  • zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu,
  • zahtjev za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

>> Preuzmite obrasce zahtjeva 

Za svaki predmet potrebno je dostaviti jednu PDF datoteku koja sadrži sve potrebne dokumente (npr. zahtjev i punomoć ako je korisnik servisa opunomoćen ili samo zahtjev ako je korisnik servisa ujedno i podnositelj navedenog zahtjeva).
Dokumenti moraju biti potpisani minimalno naprednim elektroničkim potpisom.  Uz obrasce zahtjeva nije potrebno prilagati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Otvaranje zaštićenog računa

Za otvaranje zaštićenog računa i evidentiranje promjena po već otvorenom zaštićenom računu  potrebno je dostaviti sljedeće: 

  • Obrazac Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz čl. 212. st. 1. Ovršnog zakona),
  • preslike potrebne dokumentacije (npr. ako se radi o drugom dohotku kao jedinom stalnom novčanom primanju potrebno je dostaviti potvrdu o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava).

Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti u PDF formatu. Ako niste u mogućnosti, obrazac Obavijesti ne morate digitalno potpisati.

>> Preuzmite obrazac Obavijesti iz čl. 212. st.1. Ovršnog zakona 

>> Više informacija o otvaranju zaštićenog računa


Zatvaranje zaštićenog računa ili opoziv primanja i naknada

Za zatvaranje zaštićenog računa otvorenog temeljem Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona ili opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena, potrebno je dostaviti ispravno popunjen obrazac Zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva mora biti u PDF formatu. Ako niste u mogućnosti, obrazac ne morate digitalno potpisati.

>> Preuzmite obrazac Zahtjev za opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena / zatvaranje posebnog računa ovršenika


Dostava upita, reklamacija i prigovora na postupanje nastalih u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Korištenjem ove usluge možete poslati zahtjev za rješavanje reklamacije/prigovora ili zahtjev za dostavu informacija koji se odnosi na postupanja nastala u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. 

>> Preuzmite obrazac Zahtjeva za rješavanje reklamacija/prigovora na postupanje nastalih u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 

Ako niste u mogućnosti, obrazac Zahtjeva ne morate digitalno potpisati.

Dostava obrasca putem online servisa omogućena je privremeno, dok su na snazi posebne mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.


 

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa