e-Građani

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.

Sustav e-Građani uspostavljen je od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.

Sustav e-Građani čine:

  • Središnji državni portal

  • Korisnički pretinac

  • Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav.

Središnji državni portal

Osnovna svrha Središnjeg državnog portala je objedinjavanje informacija državnih institucija kako bi građani na što jednostavniji način došli do traženih informacija. Više o portalu pogledajte ovdje.

Informacije na Središnjem državnom portalu uređuje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Korisnički pretinac

Korisnički pretinac svakom građaninu, koji ima važeći OIB, omogućava primanje službenih poruka vezanih za javne usluge, postupke i statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu. Više o Korisničkom pretincu pogledajte ovdje.

Posao uspostave i operativnog vođenja Korisničkog pretinca povjeren je Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. - APIS IT d.o.o.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)

NIAS omogućava sigurnu i pouzdanu identifikaciju te autentifikaciju korisnika koji putem odgovarajuće vjerodajnice pristupaju javnim elektroničkim uslugama. Svaki građanin Republike Hrvatske, kojem je izdana prihvatljiva vjerodajnica, imat će u okviru NIAS-a jedinstveni elektronički identitet kojim će se koristiti u pristupu javnim e-uslugama. NIAS korisnicima omogućava siguran i jednostavan pristup elektroničkim uslugama „iz naslonjača“, sa samo jednom prijavom na sustav e-Građani (engl. Single-Sign-On). Naime, kada se korisnik jednom prijavi na uslugu posredstvom NIAS-a, ne treba to ponovno činiti kada koristi sljedeću e-uslugu koja je povezana na NIAS.

Posao uspostave i operativnog vođenja NIAS-a povjeren je Financijskoj agenciji.

 

06.12.2023.
Broj dostavljenih poruka u Korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani

Financijska agencija u Korisnički pretinac dostavlja podatke iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje.

Više informacija
01.07.2020.
Više informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje dostupno putem sustava e-Građani

Ovršenici putem besplatne usluge e-Blokade, koja je dostupna u sustavu e-Građani, sada mogu dobiti dodatne informacije o statusu provedbe ovrhe i/ili provedbe postupka jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Više informacija
03.04.2020.
Ovršenici mogu sve informacije o neizvršenim osnovama za plaćanje saznati putem sustava e-Građani

Fina je ovršenicima omogućila dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje putem nove usluge e-Blokade, koja je od danas dostupna u sustavu e-Građani.

Više informacija
01.02.2022.
Potpisivanje u sustavu e-Građani/e-Poslovanje

Potpisivanje u sustavu e-Građani/e-Poslovanje omogućeno je s Fininim certifikatima na kriptografskom uređaju

Više informacija

Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani te porukama u Korisničkom pretincu možete pristupiti ukoliko posjedujete jednu od elektroničkih vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav) koja se nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica. Svaka e-usluga u sustavu e-Građani zahtijeva i propisuje određenu sigurnosnu razinu u autentifikaciji korisnika, tako da sustav NIAS prilikom prijave na pojedinu uslugu nudi korisniku izbor samo onih vjerodajnica koje udovoljavaju minimalno traženoj razini sigurnosti.

Kako pristupiti elektroničkoj usluzi?

Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani možete pristupiti odabirom usluge u Katalogu usluga, kao i filtriranjem usluga na Navigacijskoj traci.

Kojom vjerodajnicom mogu pristupiti elektroničkoj usluzi?

Vjerodajnice predstavljaju sredstva za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju korisnika koja se koriste prilikom prijave na e-usluge unutar sustava e-Građani. Trenutno na Listi prihvaćenih vjerodajnica postoji više od 20 vjerodajnica različitih izdavatelja, uključenih u NIAS, kojima je omogućeno korištenje e-usluga unutar sustava e-Građani. Razlikuju se po razini sigurnosti i načinu korištenja, a svaka e-usluga određuje potrebnu razinu sigurnosti za njeno korištenje. Ukoliko vjerodajnica koju posjedujete odgovara traženoj razini sigurnosti odabrane e-usluge potrebno je samo prijaviti se na e-uslugu.

U poslovnicama Fine možete zatražiti izdavanje sljedećih vjerodajnica:

U poslovnicama Fine možete zatražiti izdavanje sljedećih vjerodajnica:

ePass

Vjerodajnica niske razine sigurnosti koja se temelji na korisničkom imenu i lozinki.

ePass vjerodajnica je dovoljna za pristup e-uslugama koje traže najnižu razinu sigurnosti.

Izdavanje ePass vjerodajnice moguće je svakom građaninu starijem od 15 godina s aktivnim OIB-om. Potrebno je ispuniti Pristupnicu za izdavanje ePASS i/ili mToken vjerodajnice koju je uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, potrebno predati u najbližu poslovnici Fine. Za postupak registracije potrebna je aktivna e-mail adresa.

Više informacija o ePass vjerodajnici pogledajte ovdje.

mToken

Vjerodajnica značajne razine sigurnosti, koja putem aplikacije za pametni telefon omogućava kreiranje jednokratne lozinke za prijavu na odabranu e-uslugu unutar sustava e-Građani.

mToken vjerodajnicu izdaje CARNet, a registracija i proces izdavanja aktivacijskih kodova obavlja se u poslovnicama Fine. Više o vjerodajnici mToken pogledajte ovdje

Osobni soft certifikat

Osobni soft certifikat je vjerodajnica značajne razine sigurnosti. Namijenjena je fizičkim osobama/građanima za vlastite potrebe. Izdaje se u soft obliku (u zaštićenoj datoteci). Pogodan je za autentifikaciju na elektroničke servise namijenjene građanima koji prilikom pristupa zahtijevaju određenu razinu sigurnosti, a može se koristiti i za elektronički potpis. Više o osobnom soft certifikatu pogledajte ovdje.

Osobni certifikati na kripto uređaju

Kako bi unutar sustava e-Građani mogli pristupiti uslugama najveće razine sigurnosti potrebno je imati elektronički certifikat na kripto uređaju. Osobni certifikati na kripto uređaju su vjerodajnica visoke razine sigurnosti. Na kripto uređaju (USB tokenu ili na pametnoj kartici) nalaze se certifikat za pristup servisu i certifikat za elektronički potpis. Ti se certifikati najčešće izdaju u paru, a to su:

  • kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis (AdESQC) i

  • certifikat za autentikaciju.

Više o osobnom certifikatu na kripto uređaju pogledajte ovdje.

Poslovni certifikati na kripto uređaju

Za korištenje e-usluga unutar sustava e-Građani moguće je koristiti i poslovni certifikati za fizičke osobe unutar pojedinog poslovnog subjekta/organizacije, a koji se izdaju na kripto uređaju, te predstavljaju vjerodajnicu visoke razine sigurnosti:

  • certifikat za autentikaciju, čija je osnovna namjena jaka autentikacija i enkripcija

  • kvalificirani certifikati,  za elektroničke potpise.

 

Više o poslovnom certifikatu na kripto uređaju pogledajte ovdje.

Za dobivanje informacija vezanih uz sustav e-Građani te vjerodajnica ePass i mToken obratite se u Kontaktni centar na:

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 08:00 do 20:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.

Za probleme u korištenju ostalih elektroničkih vjerodajnica korisnici se trebaju javiti nadležnim izdavateljima vjerodajnice (npr. HZZO za pametnu karticu).

Za probleme s korištenjem elektroničkih usluga, korisnici se trebaju javiti instituciji koja pruža uslugu (npr. u HZMO za izdavanje e-Potvrde iz mirovinskog sustava).

Kontakte institucija možete pronaći na stranicama njihovih servisa.