e-Građani

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.

e-Građani sadržavaju tri komponente:

Fina je uspostavila te operativno vodi Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav. U suradnji s Ministarstvom uprave donosi i provodi operativne odluke o radu NIAS-a te pruža poslovno-tehničku podršku.