Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Dostava dokumenata za registraciju i dodjelu prava na servis e-Račun za poslovne subjekte

Putem online servisa za usluge e-Račun za poslovne subjekte mogu se dostaviti sljedeći dokumenti: 


Dostava dokumenata za otkaz usluge i ukidanje prava na servis e-Račun za poslovne subjekte

Putem online servisa za usluge e-Račun za poslovne subjekte mogu se dostaviti sljedeći dokumenti: 


Dostava dokumenata za uslugu slanja računa od strane djelatnika Fine u ime korisnika putem servisa e-Račun

Putem online servisa za predaju dokumentacije mogu se dostavljati:

  • potpisani obrasci Punomoći
  • računi koje je potrebno poslati putem servisa e-Račun

Dokumenti moraju biti potpisani elektroničkim potpisom (digitalnim certifikatom). Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu.

Važna napomena: Putem online servisa mogu se samo dostavljati gore navedeni dokumenti. Za pristup i korištenje usluga e-Račun za poslovne subjekte potrebno je imati digitalni certifikat na kripto uređaju, a za direktan pristup putem web servisa,  aplikacijski certifikat.


>> Više informacija o e-Računu za poslovne subjekte

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa