Usluga elektroničkog arhiviranja

Usluga arhiviranja svih digitaliziranih ili digitalnih dokumenata

U Fini možete ugovoriti uslugu arhiviranja svih oblika digitaliziranih ili digitalno nastalih dokumenata putem specifičnih servisa i usluga za elektroničku pohranu dokumenata.

Uslugu elektroničkog arhiviranja možete ugovoriti na brojeve telefona 01 630 45 49, 01 612 71 21, 01 612 71 85 ili putem e-pošte adc@fina.hr.

Vrste elektroničkih arhiva:

  • Web arhiv - za pristup i jednostavnu pretragu digitaliziranog sadržaja putem internet sučelja,
  • Prijenosni arhiv – pretraživanje digitaliziranog sadržaja na prijenosnom mediju (disk ili CD/DVD),
  • Fina e-Arhiv - arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), više informacija.

Što je web arhiv?

Web arhiv  je internetska aplikacija koja korisniku omogućava jednostavno pretraživanja obrađenih dokumenata prema dogovorenim kriterijima pretraživanja. U tu je svrhu potrebno imati digitalni dokument, što znači da je potrebno dokumente digitalizirati ili ih pak stvoriti u digitalnom obliku.

Ako ugovarate uslugu digitalizacije dokumentacije, svaki se dokument u papirnatom obliku skenira pa dobivate „sliku“ dokumenta. Tako korisnik svaki obrađeni dokument može pregledavati putem monitora, gledajući sliku unutar koje se nalaze sve informacije i podaci sa originala u papiru.

Da bi korisnik jednostavnije pronašao informaciju unutar pojedinog obrađenog dokumenta, prilikom obrade dokumentu su pridruženi neki atributi (parametri) koji služe za jednostavnije pretraživanje dokumentacije. To su kriteriji pretraživanja, a prilikom ugovaranja usluge digitalizacije dokumentacije možete odabrati ključne kriterije i oznake za dokumente.

Pretraživanje je brzo, jednostavno i sigurno – do dokumentacije se dolazi jednim klikom, uz potpunu sigurnost i kontrolu uvida u dokumentaciju.

Aplikaciji možete pristupiti:

  • uz korištenje korisničkog imena i lozinke - ulaz u aplikaciju nalazi se ovdje.
Dodatne informacije o načinu dobivanja korisničkog imena i zaporke potražite kod našeg osoblja na broj telefona: 01 6304 577.

Što je prijenosni arhiv?

Prijenosni arhiv omogućava pretraživanje digitaliziranog sadržaja na prijenosnom mediju (disk ili CD/DVD). Riječ je o elegantnom rješenju putem kojeg Fina klijentima isporučuje jednostavno pretraživanje digitaliziranog ili digitalnog sadržaja na više računala klijenta. Klijentima je na raspolaganju određen broj mikro informacijskih sustava koje može slobodno koristiti, sukladno potrebama.


Fina e-Arhiv

Usluga koja omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta). Više informacija.