Preskoči na glavni sadržaj

Informacije ispitaniku* o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim zahtjevom

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / infotelefon 0800 0080.

Kontakt-podatci Službenika za zaštitu podataka: dpo@fina.hr

Pravna osnova i svrha obrade osobnih podataka: Osobni podatci prikupljeni ovim zahtjevom obrađuju se radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (čl. 6. 1.c Opće uredbe o zaštiti podataka), a sukladno nacionalnom i europskom pravnom okviru (eIDAS Uredba, Zakon o provedbi eIDAS Uredbe i dr.). Podatci se obrađuju u svrhu pružanja usluga certificiranja i nužni su Fini kao voditelju obrade za ugovaranje i pružanje usluge certificiranja (čl. 6.1.b Opće uredbe o zaštiti podataka). 

Primatelji osobnih podataka: Osobni podatci koji se prikupljaju ovim zahtjevom ne predaju se drugim primateljima. Sukladno propisima i pravilima certificiranja, osobni podatci navedeni u certifikatu (ime, prezime, OIB i e-mail adresa) javno su objavljeni u certifikatu. 

Pohrana osobnih podataka: Osobni podatci čuvat će se najmanje 10 godina od prestanka valjanosti certifikata na koji se zapisi odnose. 

Prava ispitanika: Ispitanik ima pravo od Fine zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prijenos podataka i ograničavanje obrade te ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima može se podnijeti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Fine, pisanim putem na adresu voditelja obrade ili na adresu elektroničke pošte Službenika za zaštitu podataka.

Pritužba na obradu osobnih podataka: ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu Selska cesta 136, 10 000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr.

 

* Ispitanik u smislu ovoga zahtjeva jest podnositelj zahtjeva, osoba ovlaštena za zastupanje ili njezin opunomoćenik čiji se podatci prikupljaju ovim zahtjevom.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.