Preskoči na glavni sadržaj

Programska podrška i preuzimanje certifikata

Pronađite sadržaj putem poveznica:

Preuzimanje digitalnih certifikata izdanih na kriptouređaju (smart kartici ili USB sticku)
Preuzimanje certifikata za udaljeni e-potpis
Preuzimanje poslovnih soft certifikata
Preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)
Preuzimanje aplikacijskog ili SSL certifikata za poslužitelj
Preuzimanje certifikata za fiskalizaciju
Preuzimanje osobnih soft certifikata
Preuzimanje CA certifikata

 

Preuzimanje digitalnih certifikata izdanih na Fina kriptouređaju (smart kartici ili USB sticku)

Nakon obrade dokumentacije koju ste predali u Finu, dobit ćete obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata na e-mail adresu koju ste naveli u Zahtjevu za izdavanje certifikata.

Kriptouređaj trebate preuzeti u Fininom registracijskom uredu ili na vlastitoj lokaciji, ako ste tako zatražili na zahtjevu. Kriptouređaj preuzimate putem fizičke identifikacije, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da biste mogli preuzeti certifikate na kriptouređaju i iste koristiti, potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Napomena za korisnike Mac računala

Ako ste korisnik Mac računala, možete samostalno obaviti aktivaciju, preuzimanje i obnavljanje certifikata na CMS sustavu, pod uvjetom da imate jednu od tri zadnje verzije operativnog sustava. 

Certifikati podržavaju Mac operativni sustav, ali mogućnost korištenja certifikata u nekom od elektroničkih servisa ovisi o tome je li vlasnik servisa omogućio rad na tom operativnom sustavu. Fina je nadležna samo za vlastite servise. Informacije o tehničkim preduvjetima za pristup i rad u našim servisima možete pronaći na ovoj web stranici, kod svakog podjedinog servisa.

Za javne servise poput e-Porezna, e-Zdravstveno, e-HZMO i dr., koji nisu u vlasništvu Fine, tehničke preduvjete za njihovo korištenje potrebno je provjeriti s vlasnicima servisa.

Programska podrška za ActivIdentity kriptouređaj:

Programska podrška za Gemalto/Thales kriptouređaj:

 Programska podrška za čitače smart kartica:

 Videoupute: 

Preuzimanje certifikata za udaljeni e-Potpis

Kako biste mogli preuzeti certifikat za udaljeni e-Potpis, nakon obrade dokumentacije koju ste predali u Finu, treba preuzeti besplatnu aplikaciju Fina m-Token.

Aktivacijske podatke za aktivaciju aplikacije Fina m-Token primit ćete odvojeno putem e-maila i SMS-a. Koristeći kombinaciju dobivenih podataka izvršit ćete aktivaciju aplikacije Fina m-Token i definirati PIN.

Nakon što ste aktivirali aplikaciju Fina m-Token, jednokratnom lozinkom koju generira aplikacija vršite online izdavanje certifikata putem našeg portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Aktivaciju aplikacije Fina m-Token trebate napraviti u roku od 24 sata od izdavanja aktivacijskih kodova. Besplatno preuzmite Fina m-Token mobilnu aplikaciju:

Korisnička uputa za preuzimanje digitalnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis u oblaku

Preuzimanje poslovnih soft certifikata

Kako biste mogli preuzeti poslovni soft certifikat, nakon obrade dokumentacije koje ste predali u Finu, dobit ćete aktivacijske podatke na jedan od dva načina:

 • Ako prilikom predaje dokumentacije niste obavili fizičku identifikaciju, aktivacijske podatke moći ćete zaprimiti isključivo osobno u Fininom registracijskom uredu 
 • Ako ste prilikom predaje dokumentacije obavili fizičku identifikaciju te ako ste u zahtjevu naveli e-mail adresu i broj mobitela, aktivacijske podatke dobit ćete odvojeno putem e-maila i SMS-a (referentni broj na e-mail adresu, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Certifikati se izdaju u soft obliku, putem portala za preuzimanje certifikata (CMS), pri čemu se kreira datoteka s ekstenzijom .p12. Certifikat se preuzima unošenjem referentnog broja i autorizacijskog koda. Poslovni soft certifikat može se preuzeti putem računala ili mobilnog uređaja, ovisno o namjeni certifikata.

U procesu preuzimanja certifikata unosom zaporke zaštićujete datoteku koju ćete preuzeti na svoje računalo ili mobilni uređaj. Datoteka s ekstenzijom .p12 sadrži certifikat i vaš privatni ključ.

Uputa za preuzimanje poslovnog soft certifikata

Preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Potpunu dokumentaciju za izdavanje poslovnih soft „lightweight“ certifikata Fina zaprima od Carinske uprave kojoj je dokumentacija dostavljena te obavlja identifikaciju poslovnog subjekta i potpisnika.

Nakon uspješne provjere, podatke za plaćanje Fina dostavlja na e-mail adresu. Potvrdu o uplati trebate dostaviti na e-mail adresu finacert@fina.hr, nakon čega vam se isporučuju aktivacijski podatci s pomoću kojih ćete preuzeti certifikat putem portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Uputa za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Preuzimanje aplikacijskog ili SSL certifikata za poslužitelj

Nakon obrade dokumentacije koju ste osobno predali u Finu, dobit ćete aktivacijske podatke odvojeno putem e-mail adrese i SMS-a (referentni broj na e-mail adresu, a aktivacijski kod putem SMS-a). Nakon zaprimanja aktivacijskih podataka, možete preuzeti certifikat putem portala za preuzimanje certifikata (CMS)..

Uputa za preuzimanje aplikacijskog digitalnog certifikata putem portala CMS
Uputa za preuzimanje poslužiteljskog SSL certifikata putem portala CMS

Preuzimanje certifikata za fiskalizaciju

Nakon obrade dokumentacije koju ste predali u Finu, za potrebu preuzimanja certifikata za fiskalizaciju, zaprimit ćete aktivacijske podatke na jedan od dva načina:

 • Ako prilikom predaje dokumentacije niste obavili fizičku identifikaciju, aktivacijske podatke moći ćete zaprimiti isključivo osobno u Fininom registracijskom uredu 
 • Ako ste prilikom predaje dokumentacije obavili fizičku identifikaciju te ste u zahtjevu naveli podatak o e-mail adresi i broju mobitela, aktivacijske podatke dobit ćete odvojeno putem e-mail adrese i SMS-a (referentni broj na e-mail adresu, a aktivacijski kod putem SMS-a). 

Nakon što zaprimite aktivacijske podatke, možete preuzeti certifikat putem portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Uputa za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju

Preuzimanje osobnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije koju ste predali u Finu, za potrebu preuzimanja osobnog soft certifikata, zaprimit ćete aktivacijske podatke na jedan od dva načina:

 • Ako prilikom predaje dokumentacije niste obavili fizičku identifikaciju, aktivacijske podatke moći ćete zaprimiti isključivo osobno u Fininom registracijskom uredu 
 • Ako ste prilikom predaje dokumentacije obavili fizičku identifikaciju te ste u zahtjevu naveli podatak o e-mail adresi i broju mobitela, aktivacijske podatke dobit ćete odvojeno putem e-mail adrese i SMS-a (referentni broj na e-mail adresu, a aktivacijski kod putem SMS-a). 

Nakon što zaprimite aktivacijske podatke, možete preuzeti certifikat putem portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Uputa za preuzimanje osobnih soft certifikata

Certifikati koje možete preuzeti na portalu za preuzimanje

 • Poslovni certifikati na kriptouređaju
 • Osobni certifikati na kriptouređaju
 • Certifikat za fiskalizaciju
 • SSL certifikat za web poslužitelj
 • Aplikacijski certifikat
 • Osobni soft certifikat
 • Poslovni soft certifikat (LCP)
 • Poslovni soft certifikat
 • Certifikat za udaljeni e-Potpis
 • PSD2 kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica - EU PSD2 QWAC certifikat
 • EU kvalificirani PSD2 certifikat za e-Pečat (QCP-l)

Poveznice za preuzimanje CA certifikata

Fina digitalni certifikati (SHA-256) izdani od 07.12.2015.

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) 

SHA1:62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9
SHA256:5a:b4:fc:db:18:0b:5b:6a:f0:d2:62:a2:37:5a:2c:77:d2:56:02:01:5d:96:64:87:56:61:1e:2e:78:c5:3a:d3

Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - TXT

Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1:46:d5:d3:e3:76:59:c9:e2:5b:6a:56:78:c7:82:5e:43:4e:53:66:c3
SHA256:41:40:b7:06:29:fd:a4:b8:a3:6f:d5:3f:b0:aa:53:23:71:57:86:99:31:b8:b2:30:8f:d0:5d:f3:ff:7d:78:ab

Datum izdavanja: 25.11.2020.
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - TXT

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1:d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08
SHA256:85:7b:fc:e4:3b:1b:b4:60:1f:f4:54:3b:46:d3:fb:2e:21:3b:f9:b4:fe:eb:6f:13:be:9e:f4:5c:04:ff:6f:8b

Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1:1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd
SHA256:0a:af:b7:83:43:b5:30:ba:06:17:c0:9a:70:ab:28:5b:30:42:59:f4:96:e0:19:af:ef:84:08:f2:a6:dd:00:f3

Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

Fina digitalni certifikati (SHA-1) izdani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA

SHA1:4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12
SHA256:69:2e:c3:11:e1:71:45:70:1c:01:11:a1:0b:05:88:a4:33:a0:01:04:5d:f9:bf:da:5f:fa:4f:c3:69:ab:bc:eb

Datum izdavanja: 21.07.2003.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA 

SHA1:6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30
SHA256:03:d5:82:de:79:07:81:9e:f8:85:fd:99:ad:4e:9f:2c:db:68:97:08:ef:82:ad:b6:af:ce:68:c4:cf:b9:b4:a6

Datum izdavanja: 05.01.2005.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.